80.výročiie založenia školy v Dolných Našticiach

05.10.2012 09:04

80. výročie založenia školy a mesiac úcty k starším v Dolných Našticiach - 13.10. 2012

Program
13.00h - Prezentácia školy pri budove školy s ľudovou muzikou
13.30h - privítanie hostí starostom obce a absolventa školy
14.00h - svätá omša venovaná rodákom ako aj obyvateľom obce Dolné Naštice 
               (po svätej omši presun do kultúrneho domu)
15.00h - príhovor starostu obce s hodnotiacou správou,
               ako aj príhovor posledného učiteľa základnej školy p. Jána Valacha
16.00h - kultúrny program folklórneho súboru z Kšinnej