Informácie o nás

Občianské združenie Naše Bánovce vzniklo v roku 2010, ktoré založili na prvej ustanovujúcej schôdzi  traja aktivisti: Rudolf Amrein, Jozef Melicher a Ing. Stanislav Vavro. 

Vlastníkom internetovej stránky www.nasebanovce.sk je Ing. Stanislav Vavro

Odborným garantom edičnej činnosti súvisiacou s hlavným poslaním združenia je občianské združenie Naše Bánovce.

Autorom článkov občianskej žurnalistiky je Ing. Stanislav Vavro.

 

Hlavným poslaním združenia je:

1. Zvyšovať občiansku angažovanosť a kvalitu života ľudí,

2. Zaujímať stanoviská k problémom kvality života a životného prostredia, podieľať sa na ich riešení prostredníctvom pôsobenia na orgány štátnej, správy, samosprávy
    a iné subjekty

3. Organizovať športové a kultúrne podujatia pre rôzne cieľové skupiny

4. Organizovať projekty pre školy, ale aj širokú verejnosť, najmä v oblasti environmentálnej výchovy
5. Sledovať stav, ochraňovať, obnovovať, zdokumentovať a vytvárať nové turistické chodníky
6. Edičná činnosť najmä v oblasti vydávania publikácií, brožúr, letákov a vybudovanie informačného systému formou webovej stránky

 

Zriadenie fotogalérie na internetovej stránke www.nasebanovce.sk

Vážení, spoluobčania, bánovskí rodáci. V posledných rokoch sa zvýšil záujem našich miest a obcí o poznávanie vlastného historického vývoja. Mojim úsilím a zberateľov fotografií je priblížiť Vám informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli a vnímali Bánovčania, ktorí aj keď, už nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú stopu z čias minulých. Verím, že fotogaléria ich starých fotografií a zaujímavé rozhovory so živými pamätníkmi tej doby Vám priblížia dejiny a vývoj nášho mesta z pohľadu, ktorý doposiaľ nebol nikde zaznamenaný a zverejnený. Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú do historickej klenotnice starých Bánoviec. 
Stanislav  Vavro

 

Fotogaléria starých Bánoviec tu:

 

https://www.nasebanovce.sk/spravy-z-mesta/historia-mesta-/#uputavka-web-historia-jpg

 

 

 

 

 

 

Predstavujeme vám členov občianskeho združenia

Naše Bánovce

 Jozef Melicher na turistike