16. ročník "Dní ovocia a medu" otvára v Trebichave svoje brány

Obec Trebichava sa nachádza v Strážovskej hornatine v doline, ktorou preteká Trebichavský potok, ktorý sa vlieva do rieky Bebravy. V okolí sú kopce s výškou viac ako 500-600 m a je to vhodná oblasť na túry. Mnohí Bánovčania tu majú svoje dovolenkové chaty, pretože od Bánoviec nad Bebravou je táto obec vzdialená len niekoľko kilometrov. V blízkosti je aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice.

 

 

Trebichava bola založená na zákupnom práve a v listinách sa po prvý krát spomína v roku 1396. Trebichava pôvodne patrila k Beckovskému, neskôr k Uhrovskému panstvu. Boli tu panské majere a lomy na menej kvalitný mramor. V 19. storočí tu bola postavená pálenica. Pre prvú polovicu 20. storočia je typický rozvoj ovocinárstva so sušením ovocia v sušiarňach. Obec charakterizuje potočná ulicová zástavba. Nad obcou sa týči klasicistická zvonica zo začiatku 19. storočia, ktorej zvon je pamiatkovo chránený.  V obci sa dodnes zachovali tradičné sušiarne ovocia. Jedna z nich, asi storočná bola zrekonštruovaná. V prvej polovici 20. storočia sa v okolí Trebichavy sušilo ovocie v takýchto sušiarňach, z ktorých sa žiaľ v takomto stave zachovalo len pár. Ostatné po strate strechy pomaly chátrajú a rozpadajú sa. 

 

Stará sušiareň ovocia

 

Na sobotu 6. októbra 2012 pripravuje obec Trebichava a  spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie Podhorské dni ovocia a medu s nasledujúcim programom:


Program:

09,00h otvorenie XV. ročníka Dní ovocia a medu, ekumenická bohoslužba
11,00h - vystúpenie hudobnej skupiny BUKOVINA
12,00h  -  vyhodnotenie súťaže „Jablko Podhoria“
12,30h - vystúpenie folklórnej skupiny Košovan z Kanianky
13,30h - vyhodnotenie súťaže o najkrajšie tekvicové strašidielko
14,00h - vystúpenie country skupiny DOSTAVNÍK
15,00h - tombola
16,00h - country skupiny DOSTAVNÍK
17,00h - vyhodnotenie súťaže  Pálené Podhoria
18,00h - vystúpenie rockovej skupiny No a čo

 

Poďakovanie za úrodu


Počas celého dňa Vás organizátori pozývajú na jarmok ľudových remesiel, prehliadku historickej sušiarne ovocia, dančej obory a výstavu poľovníckych trofejí.
Veríme, že návštevníkov tejto akcie čakajú, tak ako aj po minulé roky, ukážky spracovania produktov, ochutnávka lekváru, ovocných destilátov, koláčov, medoviny a medovníkov. Príďte si vychutnať atmosféru tohto podujatia, ktoré patrí medzi aktivity roka v našom regióne.

 

  Stanislav Vavro

0917 420 636

nasebanovce@gmail.com

www.nasebanovce.sk

www.ebin.sk

Fotogaléria "Dní ovocia a medu" Trebichava 2011

Táto fotogaléria je prázdna.