70-ročná existencia budovy školy na Duklianskej ulici

Stručný prehľad histórie existencie školy na Duklianskej ulici
(1919 – 1982)

 

Nová budova školy, taká, akú ju poznáte dnes, stojí na Duklianskej ulici od roku 1942. Samozrejme, nemala vtedy ten šat, v ktorom ju môžeme vidieť od leta roku 2012. Mnohí ale vedia, že na mieste, kde vyrástla táto budova, stál, dovolíme si tvrdiť, krásny kaštieľ. Začnime ale od začiatku... 

 

Meštianska škola v kaštielli rodiny Thurzo-Ilesházy


V čase, keď na Slovensku vznikali maďarské školy, začala sa písať história školstva na Duklianskej ulici (predtým Dukelská). V roku 1911 sa Štátna meštianska škola v Uhrovci presťahovala do Bánoviec nad Bebravou do budovy bývalého 411-ročného poľovníckeho kaštieľa rodiny Thurzo-Illesházy nachádzajúceho sa nad potokom Radiša. Táto škola vznikla spojením Štátnej meštianskej školy chlapčenskej a dievčenskej maďarskej. Poskytovala rozšírenie základného vzdelania po skončení ľudovej školy a jej absolventi mohli pokračovať v ďalšom štúdiu na vyšších školách. Prvé záznamy v kronike o existencii tejto školy však nachádzame až od roku 1919. Prvý riaditeľ Meštianskej školy v Bánovciach nad Bebravou Václav Špála otvoril školský rok 1. 4. 1919 spolu s českými učiteľmi „jazykom československým“, ako sa uvádza v  kronike školy. Boli otvorené štyri kmeňové triedy a dve pobočky. V škole učili spočiatku zväčša českí učitelia. V roku 1919 to bol Adolf Lešek, Rudolf Šimek, Josef Přáda, Jaroslav Hlaváč, Magdalena Česalová, Marie Muricová a Jan Brzobohatý. Hoci školský rok trval len tri mesiace, z výťažku slávností v parku, ktoré škola usporiadala, sa založila Štefánikova nadácia, z ktorej sa každý rok podporili finančným príspevkom dvaja nadaní, ale chudobní žiaci. V prvom školskom roku boli vysvedčenia vydané až 12. júla.

 

Zdroj: Bulletin vydaný pri príležitosti 70- ročnej existencii budovy školy na Duklianskej ulici
 

Stanislav Vavro