Babka, dedko sú mi všetko

Takýto názov mal už v poradí tretí ročník podujatia pre deti spojeného so súťažou v kreslení kriedami na dlažbu na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou. Pôvodným termínom konania mal byť 11. september, no nepriazeň počasia prinútila organizátorov toto podujatie odložiť o dva týždne neskôr.

 

Jedna z krásnych kresbičiek

 

V stredu 25. septembra sa námestie v popoludňajších hodinách zaplnilo prevažne rodičmi s deťmi. Organizačne sa o akciu opäť postarala Mestská knižnica Ľudovíta Štúra a Mestské kultúrne stredisko. Úlohou súťažiacich bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie zobrať svoj vzťah k svojim starým rodičom, spomenúť si na zážitky a pekné chvíle s nimi a pretaviť ich do podoby obrázka.

 

Víťazka za najkrajšiu kresbu

 

Približne pol hodiny námestie takto skrášľovali súťažiaci v piatich vekových kategóriách – 3-4 roky, 5-6 rokov, 7-8 rokov, 9-10 a 10 a viac rokov. Ich výkony hodnotila porota v zložení: vedúca knižnice Helena Klobučníková, vychovávateľka CVČ Nadežda Benešová a pracovníčka MsKS Blanka Kodajová.

 

Súťažiace deti vo všetkých vekových kategóriach

 

V najmladšej kategórii boli ocenení všetci súťažiaci. V ostatných boli vyhodnotení traja najlepší, no aspoň drobnej odmeny sa ušlo každému účastníkovi. Chvíle súťaženia všetkým spríjemňovala aj reprodukovaná hudba.

 

Víťazná kresba od Katky Oboňovej

 

A ako bolo povedané, organizátori boli veľmi spokojní s hojnou účasťou zo strany detí a už teraz sa tešia na budúci ročník tohto obľúbeného podujatia.

 

Marek Kasala