Po oslobodení boli v Bánovciach najväčšími telovýchovnými podujatiami hromadné spartakiády

Najväčšími telovýchovnými podujatiami po oslobodení boli v našom meste spartakiády. Po I. okresnej spartakiáde roku 1955 v Topoľčanoch, ktorá bola akýmsi skúšobným kameňom pre cvičencov i organizátorov takéhoto masového podujatia, sa konala v roku 1960 II. celoštátna spartakiáda.

 

Obvodné kolo spartakiády na FK Spartak v roku 1980

 

Poučení skúsenosťami z predchádzajúcej spartakiády vynaložili členovia spartakiádneho štábu veľké úsilie, aby dopadla po každej stránke čo najlepšie. To sa aj podarilo, lebo II. okresná spartakiáda mala veľmi dobrý priebeh a ukázala, že význam masových vystúpení bol čím ďalej tým viac nielen vecou cvičencov, ale všetkých občanov miest Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany.

 

Cvičenci sa presúvajú na futbalový štadión po Farskej ulici - obvodové kolo spartakiády

 

Dejiskom III. okresnej spartakiády bolo Partizánske. Ďalšie spartakiády - v rokoch 1970, 1975 a 1980 - sa konali v Topoľčanoch a predchádzali im obvodoné spartakiády v Bánovciach, Partizánskom, Bošanoch, Bojnej a Preseľanoch.

 

Bánovské cvičenky na obvodovom kole spartakiády v roku 1980

 

Na týchto okresných spartakiádach sa pravidelne zúčastňovali v rámci družobných stykov medzi obidvomi okresmi aj cvičenci z okresu Gottwaldov. Kvalitnú úroveň spartakiád podmienilo aj zakladanie odborov základnej a rekreačnej telesnej výchovy. Zatiaľ čo roku 1955 boli v okrese iba 4 odbory s asi 300 členmi (Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravoua Bošany), v roku 1982 ich už bolo 65 s takmer 3 000 členmi. 

 

Nástup cvičiacich družstiev, obvodové kolo spartakiády v roku 1980

 

S rozvojom organizačnej základne súvisel aj počet cvičiteľov, ktorý z pôvodnych 35 vzrástol na 170. Pravidelné cvičenia, ale aj športové súťaže usporadúvané v odboroch ZRTV, sa stali pre prvé stovky občanov (najmä žien) neoddeliteľnou súčasťou režimu dňa.

 

Obvodové kolo spartakiády - žiaci bánovských škôl (1980)

 

Na úspešnom priebehu spartakiád - vrátane nezabudnuteľných vystúpení v Prahe na Strahove i telovýchovných slávností a na rozvoji odborov ZRTV majú zásluhu predovšetkým stovky dobrovoľných pracovníkov a mnoho ďalších z radov učiteľov.

 

Vojaci na Strahove vždy prudko vbehli na štadión, opálení do bronzova (1955)

 

autor:

Stanislav Vavro

šéfredaktor Naše Bánovce

0911 704 306

nasebanovce@gmail.com

www.nasebanovce.sk

 

.................................

zdroj: Historicko-vlastivedná monografia okres Topoľčany 1988

Archívne zábery z jednej zo spartakiád ponúka pripojené video: