Bánovské deti spievali pesničku v desiatich jazykoch

Hudobný program pod týmto názvom prišiel žiakom na ZŠ Komenského predstaviť jeho autor a zároveň interprét VIKTOR. Program bol zameraný nielen na výchovu ale i vzdelávanie našich žiakov. Úzko spolupracoval s detským publikom a zapájal ho priamo do programu. 

 

 

Spolu sa naučili krátky refrén O čiernej Afrike v desiatich jazykoch, čo sa deťom veľmi páčilo. Precvičili si nielen spev ale i svoje telo pri vstávaní zo stoličiek a krátkych tanečných prvkoch. Známe  i menej známe detské piesne, ktoré sú spestrením vo výchovno-vzdelávacom procese a sú u detí veľmi obľúbené, zneli celým pavilónom. Odspievaním všetkých mesiacov v roku sme si ich nielen zopakovali, ale i zistili, kto sa kedy narodil...Tento zábavný program s hudbou, spevom a hrou na telo s Viktorom Guľvašom spestril deťom celé dopoludnie. Deti  odmenili Viktora veľkým potleskom a rozlúčil sa s nimi ako správny šašo veselou pesničkou v závere programu

 

autor:

Dagmar Čikošová