Bánovské ženy kopú do koženej už trinásť rokov

 

Pred   trinástimi rokmi  sa v Bánovciach nad Bebravou začali písať prvé riadky ženského futbalu. V roku 2000  založilo zopár nadšencov okolo Petra a Adriany Drevených  ženský futbalový klub pod názvom Gabor Bánovce nad Bebravou.

 

Najlepšia strelkyňa Helena Šupová

 

Aj vďaka iniciatíve predstaviteľov manežmentu závodu Gábor Bánovce nad Bebravou sa prihlásilo družstvo do Oblastnej súťaže Prievidza - kde hrávali spolu s Trenčianskymi Teplicami, Ilavou, Bobotom, Dežericami a Prievidzou.

 

Ženy Spartak Bánovce nad Bebravou

 

K prvým hráčkam a teda aj  zakladajúcim členkám patrili okrem už spomenutých manželov Drevených aj Iveta Gáherová, Soňa Slížiková, Milka Petríková, Alenka Repová st., Mirka Flimelová atď... V rokoch  2003 až 2007 už pod trénerskou taktovkou Martina Viselku hrávali dievčatá skôr turnajovým spôsobom a pri rôznych športových akciách, kde boli pozvaní. V roku 2008 bolo družstvo žien prihlásené do novovytvorenej II. ligy  SFZ, kde pod vedením Stanislava Bíreša a Martina Poštrka pôsobili až do roku 2009, kedy si aj pod taktovkou Antona Čukana vybojovali účasť v I. celoslovenskej lige žien, kde účinkovali jeden rok.

 

 

Ženy Gabor Bánovce nad Bebravou

 

Viac ako desať rokov odohrali dievčatá pod hlavičkou hlavného sponzora firmy Gabor Bánovce nad Bebravou v Horných Ozorovciach aj za iniciatívy predsedu klubu Juraja Pastorka a pod vedením viacerých trénerov. Za tento  čas vyrástlo v klube veľa výborných hráčok, ako už skôr spomenutá hráčky, ale patria medzi ne určite aj   trénerka Denisa Ďurechová, Eva a Lucia Matušové,  Vlaďka Gáherová, Marcela Šebeňová, Henrieta Brachtýrová, Jana Šedivá, Petra Poštrková, Michalal Rybičkov-Švecová,  Ivana Nižňanská, Erika Birčáková, Zuzana Bírešová, Ina Janáková, Alenka Repová ml. atď...

 

Ženy Spartak Bánovce nad Bebravou

 

Z bánovskej liahne vyšli aj hráčky ktoré obliekali resp. obliekajú dres  reprezentačného výberu  SR, ako kapitánka slovenskej reprezentácie  Eva Kolenová resp. Lenka Lomnická. Niekoľko dievčat okúsilo reprezentačný dres aj  v mládežníckych kategóriach ako napr.  Petra Gergelová, Klaudia Benadiková, Henrieta Šupová atď.

 

Ženy Gabor Bánovce nad Bebravou     Po ukončení sponzorskej činnosti so závodom Gábor, si v roku 2009 vzal ženský futbal pod krídla  Spartak Bánovce nad Bebravou, kde dievčatá odohrali dva súťažné ročníky a domovským futbalovým stánkom sa im stal klub a ihrisko  TJ Pečeňany.  Z ekonomických dôvodov od nového súťažného ročníka  novodobú históriu klubu píšu dievčatá už pod novým názvom a to ŽFK Bánovce nad Bebravou.  Na čele klubu stoja dlhoročné skúsené hráčky a to kapitánka  Marika Striežencová a Soňa Škvareninová, ktoré spolu s ostatnými zanietencami ženského futbalu museli nájsť spôsob, ako ekonomicky a personálne zabezpečiť chod klubu, čo v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké.

 

 

Tréningový zápas

 

Pomoc našli v neďalekých Miezgovciach, kde ich prichýlili a už druhý ročník bojujú pod taktovkou nového  trénera Miloša Šagáta o popredné umiestnenia v súťaži.  Domovským stánkom ŽFK sa  tak stal od roku 2012 klub TJ Partizán Miezgovce, kde dievčatá trénujú a odohrávajú svoje majstrovské zápasy.  V súťažnom ročníku 2012/2013  skončili ženy „Spartaka“  v II. lige -juh na III. mieste, keď o prvenstvo v súťaži bojovali z družstvami Myjavy a Šale až do posledného kola.

 

Pózovanie pred objektívom fotografaV novom súťažnom ročníku 2013/2014 došlo v SFZ k reorganizácii ženských súťaží, pričom záujem o ženský futbal napreduje a tak ženy BN v tomto ročníku boli zaradené do II. ligy Západ, kde je  začlenených 8 družstiev zo severozápadnej a stredoslovenskej časti Slovenska. Súčasný 15 členný  kolektív žien ŽFK je tvorený z mladých dievčat zo širokého okolia a to okresov PE, TO a BN. Oduševnenosť a lásku k futbalu preukazujú tieto dievčatá hlavne príkladným prístupom k tréningom a zápasom.

 

Tradičná tvrdá zimná príprava 

 

Dochádzať na vlastné náklady na tréning a zápas z 25-30 km vzdialenosti  nepotrebuje ďalší komentár. Nezanedbateľný je aj fakt, že prakticky všetky dievčatá hrajúce v ŽFK po ukončení strednej školy študujú ďalej na VŠ, čo vzhľadom k dochádzke a štúdijným povinnostiam tiež nie je ľahké zladiť.   

V mužstve  je až 5 dievčat v juniorskom veku, (pozn. 16-18 rokov),  ktoré už obliekajú dres základnej zostavy a spolu so skúsenými hráčkami tvoria výborný kolektív a pilier mužstva.  Tréningový cyklus je v týždni vyplnený dvomi až tromi tréningovými jednotkami a víkendovým futbalovým zápasom.

 

 

Kliky sú dôležitou súčasťou posilovania

 

Po tvrdej zimnej  (pozn. skrátenom sústredení v Striebornici) a letnej príprave je  v súťažnom ročníku 2013/2014 po jesennej časti  ŽFK na 1. mieste s 24 bodmi ( skóre 29:7)  a 8 b náskokom pred druhým Dynamom Orlovým. Najlepšou strelkyňou jesennej časti je Henrieta Šupová z 8 gólmi. V tomto súťažnom ročníku  dievčatá ešte neokúsili trpkosť prehry a sú na najlepšej ceste postúpiť do baráže o postup do I. ligy.

Budúcnosť každého športu je v mládeži čo si uvedomujú aj v ŽFK a tak  chcú opäť nadviazať na úspešnú prácu s mládežou v tomto klube. Podmienkou účinkovania klubu v pôsobnosti SFZ je mať minimálne jedno mládežnícke družstvo dievčat, preto už v tomto  roku  začali s prípravou žiačok, ktoré by chceli zapracovať do súťaží v nasledujúcom súťažnom ročníku.

 

 

Ženské futbalové umenie

 

Pokiaľ teda  viete o niekom kto má záujem hrať ženský futbal hlavne v žiackom veku je potrebné kontaktovať predstaviteľov klubu, kde im budú podané bližšie informácie.  Pomoc k udržaniu ženského futbalu v Bánovciach by malo i samotné mesto resp. ich športová komisia, ktorá by mala vyčleniť hlavne finančne prostriedky pre chod  klubu aj keď podstatná časť ekonomického zabezpečenia je stále na pleciach výboru a hráčok ŽFK.
  
ŽFK aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vzniku a rozvoju ženského futbalu v Bánovciach nad Bebravou, ale  hlavne firme Gabor, ktorá dlhé roky sponzorovala ženský futbal ďalej klubom Horné Ozorovce, Spartak Bánovce nad Bebravou, Pečeňany a v neposlednom rade TJ Miezgovce, kde našli svoj domovský stánok a nemalú divácku podporu.

 

 

autor

Miloš Šagát

tréner ŽFK Bánovce nad Bebravou

 

Spracoval

Stanislav Vavro

šéfredaktor regionálnych novín Naše Bánovce

0911 704 306

0917 420 636

www.nasebanovce.sk