Bánovskú Archu navštívil spisovateľ Milan Hodál

Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou usporiadala v minulom roku v októbri pre študentov Gymnázia Janka Jesenského besedu s nitrianskym spisovateľom Milanom Hodálom. Zúčastnili sa jej však aj zástupcovia DSS Archa, ktorí sa tiež zaujímajú o literárnu tvorbu a toto podujatie si veľmi chválili. 

 

 

Práve preto tento predstaviteľ súčasnej básnickej tvorby v stredu 2.apríla v sprievode pracovníčok knižnice zavítal aj priamo do priestorov DSS Archa. Ako sám o sebe povedal, pochádza z neďalekých Brezolúp. Venuje sa predovšetkým tvorbe aforizmov, epigramov i aktuálnych lyrických básní. S literárnou tvorbou začínal ešte v mladosti, prvé epigramy mu vyšli v novinách ako 16 – ročnému a v tých časoch v školských časopisoch publikoval i svoje prvé básne. Neskôr sa stal pravidelným prispievateľom periodík Pravda na nedeľu a Smena a pôsobil ako externý redaktor humoristického časopisu Roháč.

 

 

 Jeho básnickú tvorbu mohli vo viacerých reláciách počuť a j poslucháči Slovenského rozhlasu. V roku 2003 mu vyšla prvá kniha s názvom Rozcvička, ktorá obsahuje výber jeho tvorby z predchádzajúceho obdobia. Viaceré jeho básne sa dostali aj do hudobnej podoby a možno ich nájsť v repertoári  umelcov, ako je Robo Opatovský či kapela Gladiátor. Počas stretnutia autor predstavil i svoju najnovšiu publikáciu s názvom Cennosti, ktorá je tiež zbierkou lyrických básní a epigramov. 

 

 

Svoj vlastný výber básní z tejto zbierky okrem recitácie doplnil i sprievodným hovoreným slovom. Podstatná časť jeho tvorby je venovaná aktuálnej spoločenskej situácii a slúži na zamyslenie čitateľov. Hoci vo svojich básňach používa aj inotaj, jeho tvorba je hneď na prvý pohľad zrozumiteľná a čitateľ si bez námahy dokáže predstaviť a pochopiť jeho myšlienky. 

 

 

Účastníci besedy sa zaujímali aj o to, čo vlastne autora viedlo k textovej či epigramovej tvorbe a zaznela i otázka ohľadom rád pre začínajúcich mladých básnikov. Dvaja zástupcovia z radov Archy sa však prezentovali aj recitáciou svojej vlastnej tvorby. 

 

 

V závere stretnutia si prevzali od hosťa vzácny dar v podobe spomínanej knihy Cennosti a oni mu na oplátku venovali svoj kalendár, najnovšie číslo občasníka Archa ako aj ďalšie drobné darčeky. Obe strany si sľúbili, že sa určite nestretli naposledy. 

 

autor:

Marek Kasala