Bánovský región žil opäť zábavnými fašiangami

Fašiangy vždy boli symbolom radosti a veselosti, maškarných plesov a zábav a končili pochovávaním basy. V sobotu 6.2. 2016 sme robili z fašiangových osláv reportáž v obciach - Kšinná, Žitná-Radiša, Veľké Držkovce a Prusy.
 
 
 
 
Kšinná
Už od rána sa v priestoroch kultúrneho domu vyrábali pre spoluobčanov a fajnšmekrov zabíjačkové špeciality. O 13.00 h sa vybral obcou fašiangový sprievod s maskami od výmyslu sveta. Na čele sprievodu išli členovia FS Bukovina v doprovode ľudovej muziky. Krojovaní tanečníci sa zastavovali takmer pri každom dome. Po dúšku dobrej domoviny, zakusnutia chutných koláčikov, vyzvŕtali v sprievode muziky miestne gazdinky a devy. Po návrate do kultúrneho domu sa sprievod roztrúsil do svojich domovov, pretože nastal čas prípravy na netradičnú fašiangovú zábavu.
 
 
 
 
Žitná Radiša
V obci Žitná-Radiša sa poobede uskutočnil smútočný sprievod na počesť milovanej zosnulej basy. S pánom farárom sa už tradične vydal sprievod pozdĺž celej obce. Zosnulú basu ťahal kôň na voze. Sprievod sprevádzali vojaci v rovnošate na tanku, ktorí strieľali salvy na počesť úmrtia basy. V sprievode sa objavila aj pojazdná ambulancia. Žitno-Radišania im z priedomov prispievali rôznymi darmi: šiškami, vajciami, domácou slaninou, klobásou a na prípitok sa niektorým ušlo aj domácej pálenky. Počas sprievodu hrala dychová hudba Boboťanka, aby trochu rozveselila smútočnú atmosféru. Celý sprievod sa tiahol až po koniec Radiše. V centre obce nechýbalo ani občerstvenie zo zabíjačkových špecialít a počas dňa sa tu degustovala aj  domáca pálenka. Vo večerných hodinách sa konala zábava a posledná rozlúčka s drahou, milovanou basou.
 
 
 
 
Veľké Držkovce, Prusy
Najznámejšou fašiangovou ľudovou hrou v obci Veľké Držkovce a Prusy je na konci fašiangov pochovávanie basy. Pri žartovnom pochovávaní basy vystupovali aj dnes podvečer kostýmované postavy kňaza, kostolníka alebo rechtora i smútiacich „pozostalých“. 
 
 
 
 
Kňaz parodujúc obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe ohlasoval pred zrakmi fašiangovníkov koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú za náreku prítomných vyniesli von zo sály. Veršované texty, ktoré si skladajú domáci ochotnícii, boli i tentokrát  aktualizované známymi príhodami ľudí. Prítomní sa výborne zabávali - aj po pohrebe – na kare  a v Prusoch až do rána.
 
 
 
 
Masky
Za posledné roky sa v sprievode vo viacerých dedinách bánovského regiónu vystriedali všelijaké maškary. Zabávajúci fašiangovníci si masky zhotovujú aj v súčasnosti zväčša sami. 
 
 
 
 
www.tajms.sk
www.nasebanovce.sk
www.facebook.com/tajms
www.facebook.com/nasebanovce
email: nasebanovce@gmail.com
0907 834 517