Bánovský rodák Doc. Mgr. art. Roman Mešina, ArtD.

Hoci navštívil takmer všetky krajiny sveta, na naše mesto nezabudol. Rád sa sem vracia, keď mu to práca dovoľuje. Pri tom, že navštívi rodičov, ktorí žijú v mestskej časti Biskupice, rád si pozrie aj kultúrne akcie v meste. Práve takéto  kultúrne akcie ho dostali okolo roku 1970 do povedomia občanov Bánoviec. Vtedy navštevoval III. ZDŠ na Severe a Ľudovú školu umenia. A tam to práve začalo. Dnes už  Doc. Mgr. art. Roman Mešina, ArtD. takto vlastne začal svoju kariéru. V súčasnej dobe vyučuje na VŠMU v Bratislave, je umelecký vedúci Slovenskej filharmónie, kde aj hrá na fagote, čo je hudobný nástroj menej známy v našich podmienkach. Taktiež je obsadzovaný v medzinárodných orchestroch, najčastejšie koncertuje vo Viedni. Na otázku, v ktorých krajinách už hral, odpovedá: ,,Ľahšie mi bude odpovedať, že kde som ešte nehral. Bol som takmer všade. Od Tokya po Havanu, a to viac krát. Tento mesiac som hral v Paríži.“

 

BIN: S akými umelcami ste sa stretávali na koncertoch?
Mešina: Na koncertných pódiách som bol takmer so všetkými svetoznámymi umelcami ako napr.: José Carreras, Luciano Pavarotti alebo Peter Dvorský atď.

BIN: Ste známy hudobnej verejnosti?
Mešina: Fagot nie je tak populárny nástroj ako klavír, husle alebo spev, tak preto nie je o mne tak počuť. Viac sa o mne píše vtedy, keď vystúpim ako sólista s orchestrom a to je viac v zahraničí ako doma.


BIN: Ako ste sa dostali k tomuto nástroju?
Mešina: K tomuto nástroju som sa dostal tak, že  hral na ňom môj otec a zapáčilo sa mi to. Tak ma ako učiteľ na vtedajšej  ĽŠU začal učiť hrať na tento nástroj. Keď som už niečo vedel, tak som vystupoval na školských koncertoch a  akadémiách v Bánovciach. Vyhral som všetky možné hudobné súťaže, reprezentoval som hudobné talenty Československa aj v zahraničí.


BIN: Kde ste študovali hudbu?
Mešina: Hudbu som šiel študovať na konzervatórium do Bratislavy. Tam som sa stal spolužiakom svojho otca. On tam tiež diaľkovo študoval fagot. On bol vtedy šiestak a ja prvák. Učil nás ten istý profesor. V Bratislave som vyštudoval aj VŠMU ako Mgr.art a neskôr ako ArtD, čiže doktor umenia. Titul docent mi bol udelený na Akadémii v Prahe. Aj v tom som dosiahol určité prvenstvo, lebo som asi prvý Bánovčan.


BIN: Je niečo, čo sa vám v živote nesplnilo?
Mešina: Jedna vec sa mi už asi nepodarí, aby sa môj otec stal mojím žiakom, aby som ho mohol aj ja vyťahať za uši. Keď sa mi to už nesplní, tak mu prídem aspoň zablahoželať ku Dňu učiteľov, lebo má  už 65 rokov a zabudol, že mal ísť na dôchodok.      

 

Stanislav Vavro