Beh zdravia

Vážení priatelia,

v mene organizačného výboru si Vás dovoľujem už po štvrtý krát pozvať 24. septembra 2011 na „Beh zdravia
pre v
šetkých“. Po dvoch úspešných ročníkoch v behu do vrchu na Jankov vŕšok, sme v minulom roku zorganizovali 1. ročník Otrhánskej desiatky pre mužov a ženy všetkých vekových kategórii a 1. ročník Majstrovstiev okresu žiakov, žiačok, dorastencov a dorasteniek. V tomto roku sme vybrali bežeckú trať v krásnom prírodnom prostredí okolo vodnej nádrži Prusy.  

Hlavným cieľom „Dňa pohybu ku zdraviu“ je upozorniť súčasnú populáciu na potrebu pravidelnej športovej aktivity. Nedostatok pohybu sa stal negatívnym trendom, ktorý prispieva k rozvoju srdcovo-cievnych ochorení, na ktoré trpí a zomiera väčšina ľudí.
Už pred dva a pol tisícročím vedeli, že beh má na organizmus veľmi veľký vplyv keď vysekali do obrovskej skaly v Helede nápis: „Chceš byť silný – behaj, chceš byť pekný – behaj, chceš byť múdry – behaj!“
Neskôr Horácius napísal: „Ak nebeháš, pokiaľ si zdravý, budeš behať, keď ochorieš!“
Každý zdravý človek môže pestovať beh. Nejestvujú žiadne prekážky, potrebná je iba chuť.
    Výhodou tohto pripravovaného podujatia je, že sa ho môže zúčastniť každý bez rozdielu veku či fyzickej kondície, vrátane rodičov s celkom malými deťmi. Môžu sa ho zúčastniť tak športovci, ako aj ľudia menej športovo zdatní. Trasu okolo vodnej nádrži Prusy, ktorá je dlhá približne štyri kilometre, môžu účastníci prebehnúť alebo prejsť tempom, aké si zvolia. Štart a cieľ bude v tomto roku na parkovisku pod Rybárskou baštou, kde bude aj sprievodný moderovaný zábavný program. Viac na... www.facebook.com/nasebanovce

                                                                                                                                                                                                Stanislav Vavro