Benefícia Archy: Bánovčanom pomohli Bánovčania

Benefícia Archy: Bánovčanom pomohli Bánovčania

Ták a máme to za sebou – spokojne si vydýchli nielen klienti a úzky personál DSS Archa ale hlavne rodičia klientov, ktorí sa podujali zorganizovať benefičný koncert na podporu projektu:Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity DSS Archa – Spolu Pod Jednou Strechou. Ten sa aj pod záštitou primátora mesta uskutočnil v sobotu  26.11. 2011.

Vydarené podujatie. Podľa ohlasov tesne po programe išlo o naozaj vydarené podujatie, v ktorom nechýbal cit, emócie, bezprostrednosť, radosť, kus umenia, trochu komercie a príjemná atmosféra. Ale tak to má byť asi pri každej benefícii a o to organizátorom išlo predovšetkým. Na konci viac ako dvojmesačného snaženia organizátorov bola všeobecná spokojnosť tých, ktorí sa koncertu zúčastnili.

Zaujímavá videoprojekcia
V programe vystúpili žiaci ZUŠ DK Ľ. Zelenák a D. Škerdová, deti z tanečného odboru Súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach – pobočka Bánovce nad Bebravou pod vedením Z. Danišovej a aj samotní klienti DSS Archa. Koncert po kultúrnej stránke vygradoval hodnotným vystúpením skvelej opernej speváčky Petry Záhumenskej a „starého“ známeho rockera Paliho Drapáka. Išlo o bánovských rodákov, na ktorých sme v meste určite patrične hrdí a obaja nesklamali!
V uvolnenej atmosfére, ktorú navodili svojim bezprostredným vystúpením aj zaujímavou videoprojekciou samotní „Archáči“, prebehla tiež samotná dražba umeleckých diel bánovských profesionálnych i amatérskych umelcov. Na skvelom priebehu koncertu sa  svojim emotívne ladeným prejavom podieľala aj moderátorka Blanka Kodajová.

 

operná speváčka Petra Záhumenská

Vďaka patrí všetkým
Zadosťučinením pre organizátorov benefície za ich námahu bolo plné hľadisko, účasť vzácnych hostí, na čele s delegáciou poslancov NR SR vedená D. Čaplovičom, ktorí sa tiež aktívne zapojili do komerčnej časti programu a prispeli k celkovému výťažku celého snaženia vo výške 2 tis. 435 €. Okrem nich sa významnou mierou oň zaslúžili tri spoločnosti, ktorých zástupcovia na mieste venovali Arche symbolické šeky kryté hotovosťou v celkovej sume  1200 €. Srdečná a úprimná vďaka organizátorov patrí nielen im, ale aj všetkým, ktorí k nemu prispeli akýmkoľvek spôsobom, vrátane finančného príspevku pri vstupnom, kúpou drobných darčekových predmetov, či zapojením sa do verejnej dražby.

 

spevák Paľo DrapákCelkový výťažok na  
Benefícii Archy predstavuje
2 435 €


Rovnako úprimné ĎAKUJEM patrí všetkým tým, ktorí prispeli svojimi výtvarnými prácami na podporu celého podujatia a tiež pracovníkom MsKS za ich prístup k jeho príprave a každému, kto sa podieľal aj na technickom zabezpečení tohto vydareného projektu.
Tí všetci prispeli naozaj k dobrej veci, prispeli na pomoc tým, ktorí ju momentálne veľmi potrebujú na uskutočnenie svojho sna o spoločnom bývaní... Mimochodom, verejná zbierka stále pokračuje.
                                                                                                                                                                 Vladimír Laluch