Botka: Strelecká súťaž z pištole prebiehala v dvoch kategóriach

Botka: Strelecká súťaž z pištole prebiehala v dvoch kategóriach

Na konci obce Žitná Radiša v lesnom poraste v časti Záhumenské, ktorý sa nachádza asi 500m od cesty v dedine si postavil strelecký klub Bánovce nad Bebravou strelnicu, ktorá spĺňa všetky parametre na túto športovú činnosť. V sobotu 26. novembra sa tu uskutočnila strelecká súťaž, o ktorej nám porozprávali hlavní organizátori akcie.

Milan Botka
predseda ŠSK
Bánovce nad Bebravou


BIN: Akú súťaž tu dnes organizujete?
Botka: Členovia Športového streleckého klubu v spolupráci s firmou Odes dnes zorganizovali streleckú súťaž v rámci ukončenia streleckej sezóny za účasti strelcov, pozvaných hostí a zástupcov sponzorov, ktorí nám v priebehu roka poskytli finančnú a materiálnu pomoc na prevádzkovú čin-
nosť klubu.
BIN: V akých kategóriach sa dnes súťažilo?
Botka: Súťaž sa konala z pištole 9 mm Luker a malokalibrovej pištole. Z veľkokalibrovej pištole strieľali muži a z malokalibrovej pištole strieľali ženy. Prví traja z každej kategórie budú odmenení vecnými cenami a diplomom.
BIN: Akú činnosť vykonávate v priebehu roka?
Botka: Poriadame viacero súťaží z malokalibrových pušiek a takisto aj pištolí. Súťaž v malokalibrovej pušky robime na úrovni súčasných troch okresov Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Súťaž sa skladá z troch kôl. V tomto roku sa na druhom mieste umiestnil náš strelec Milan Dúbravka, na treťom mieste skončil Martin Botka a na štvrtom som skončil Ja (úsmev). V priebehu roka robíme ešte IPSC streľbu z pištole pre víkendovo rekreačných strelcov z celého Slovenska. Tento rok sme robili celkom 8 kôl. Hodnotili sa najlepšie tri kolá.


Milan Bobuš
ODES, s.r.o. Bánovce nad Bebravou


BIN: Vaša firma je spoluorganizátor akcie?
Bobuš: Áno. Tuším už piaty rok sa sponzorsky podieľame na organizovaní tejto súťaže. Do súťaže sme venovali po šesť cien pre každú kategóriu. Dnes sme si pozvali aj firemných partnerov, ktorí si prišli zastrieľať na záver tejto pre nás úspešnej streleckej sezóny. Pre návštevníkov je po súťaži pripravený kvalitný kotlíkový guláš, horúci čaj a varené vínko na zahriatie. Potom si posedíme pokiaľ bude svetlo pri ohníku a podebatujeme o príprave ďalšieho ročníka.
Už sa teším na budúci rok.

 

riaditeľ pretekov Milan Dúbravka a hosť streleckej súťaže Ing. Ján Turčan

 

Milan Dúbravka
riaditeľ pretekov


BIN: Aké bezpečnostné opatrenia bolo treba dnes pripraviť?
Dúbravka: V prvom rade pri každom stanovišti na palebnej čiare bol poverený pracovník, ktorý zabezpečil dohliadku na zbraň. Zbraň nikto iný nemohol do ruky dostať, iba ten, čo išiel strieľať. Nabíjalo sa na pokyn na veliacej čiare. Našťastie žiadna závada na pištole ani na streľbe nebola. Môžem sa  všetkým strelcom iba poďakovať za pokyny, ktoré dodržali. Výsledky boli veľmi tesné. O poradí najlepších rozhodol väčší počet nastrieľaných desiatok.

 

hosťujúca strelkyňa pri kontrole terča

 

Výsledky v streľbe z pištole  kategória: ženy - 1. Veronika Kramárová, 2. Katarína Mitalová, 3. Ivana Laššová, 4. Zuzana Bobušová, 5. Katarína Mikušková, 6. Eliška Jurčíková, kategória: muži - 1.  Boris Ďuračka, 2. Michal Brachtýr, 3. Juraj Sečanský, 4. Milan Bobuš, 5. Ivan Pavlis, 6. Miroslav Bartek