Budúci prváčikovia za zabávali v ZŠ Komenského

5. február  2014 sa zapíše do pamäti mnohých malých škôlkarov, ktorí prišli do našej školy na slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 

 

Najskôr všetkých privítala pani riaditeľka našej školy Mgr.Slugeňová , ktorá vyslovila radosť zo stretnutia s nastávajúcimi prváčikmi a vo svojom príhovore oboznámila najmä rodičov s možnosťami, ktoré im naša škola ponúka a umožnila im prehliadku priestorov a špeciálnych učební školy.

 

 

Ďalej sa slova ujala pani zástupkyňa školy Mgr. Drábiková a oboznámila deti so zaujímavými súťažami, ktoré boli pre ne pripravené v štyroch ročných obdobiach. Práve nimi sa prelínali jednotlivé zábavné úlohy, za splnenie ktorých ich čakali sladké odmeny.

 

 

Postaviť snehuliaka, či chytať ryby, alebo prenášať vajíčka do košíka zvládali na výbornú. Napokon si v triedach vyskúšali žiacke lavice a zvládli pracovné listy motivované opäť prierezom ročných období. Výborný tvarohový krém chutil všetkým malým "už takmer" školákom. S úsmevom odchádzali s Pamätným listom a darčekmi v dlani a prísľubom " Tešíme sa na september!"

 

autor:

Dagmar Čikošová