Cyrilo-Metodské oslavy vo Veľkých Držkovciach

Cyrilo-Metodské oslavy vo Veľkých Držkovciach

 

V obci Veľké Držkovce sa 2.-3. júla 2011 uskutočnia pri príležitosti tradičných hodov Cyrilo-Metodské slávnosti so spomienkou na 90. výročie vysviacky ThDr. Karola Kmeťka za Nitrianskeho biskupa. Počas dvojdňových osláv je pripravený bohatý kultúrny program so zabávačom Robom Kajzerom, tanečná zábava, divadelné predstavenie o.z. Hodoču s hrou „Kamenný chodníček“ a Slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať J.E. Mons. Marián Chovanec. Podľa slov jedného z organizátorov akcie poslanca obecného zastupiteľstva Veľké Držkovce Pavla Hromníka pre návštevníkov bude pripravené i občerstvenie - kotlíkový guláš, čapované pivo a sudové víno.