Verím, že moja práca by mohla byť prínosom pre občanov nášho mesta

Volám sa Alena Strempeková, narodila som sa v Topoľčanoch a pochádzam z neďalekej obce Šišov. Študovala som na Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou. Titul inžinier som získala na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, na fakulte Sociálno-ekonomických vzťahov. Celá moja pracovná kariéra je zameraná na oblasť ekonomiky a účtovníctva. V Bánovciach nad Bebravou žijem od roku 1990.

 

 

Za poslankyňu do MsZ som sa rozhodla kandidovať preto, lebo si myslím, že by moja práca mohla byť prínosom pre mesto a jeho obyvateľov. Čo však mesto a jeho obyvatelia potrebujú? Mohla by som tu vymenovať a nasľubovať realizáciu rôznych projektov a aktivít pre mesto. Ja však podstatu zlepšenia života obyvateľov nielen nášho mesta vidím v inom. V čestnosti a mravnosti. A tu si pomôžem výrokom Tomáša Baťu z roku 1932, ktorý (aj keď je z obdobia hospodárskej krízy) rieši všetky problémy súčasnej spoločnosti:

                                                         


„ ...V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú. že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nevytvárať dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy: pracovať a šetriť a uskutočniť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiaducejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie.  ... Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok ...“ Zamyslime sa nad každým jedným slovom tohto výroku! Koľko pravdy je aj dnes v týchto slovách!

 


A toto je presne to, čo ja dokážem obyvateľom Bánoviec sľúbiť: Mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verenému majetku pri realizácii a rozhodovaní o všetkých činnostiach mesta slúžiacich na zlepšenie kvality života obyvateľov Bánoviec nad Bebravou. 

 

***VIDEO ZÁZNAM z verejného stretnutia s kandidátmi na primátora mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré sa uskutočnilo (v pondelok) 29.10. 2018 o 17.00 h v Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša***