Deň matiek trochu inak....

Druháci zo ZŠ Komenského v tieto májové dni nezabudli ani na „svoje“ babičky v Domove opatrovateľskej služby seniorov v Bánovciach nad Bebravou. 

 

 

A tak si pod vedením svojej pani učiteľky Čikošovej pripravili  ku Dňu matiek kyticu uvitú z piesní, básní, tanca i čarovnej flauty. Malí umelci sa hrdo popasovali i so scénickým pásmom venovaným najdrahšej osobe každého z nás – mamičke. 

 

 

Veselý moderný tanec v podaní Klaudie, Julky, Vanesky, Márie ,Laury  a Danielky  rozihral úsmevy na tvárach ozdobených  jemnými vráskami. 

 

 

A hoci strieborné nitky popretkávali ich vlasy, čas im neubral na chuti pospevovať si  ľudové  piesne  znejúce z flauty nášho Filipka. Slová básnika v podaní  Márie, Mirka, Laury či Vanesky vyjadrili nesmiernu úctu, pokoru a vďaku všetkým mamám na svete. 

 

 

Na záver  ich obdarovali deti malým darčekom pre šťastie. A tak i napriek zamračenej oblohe  sme vyčarovali aspoň na chvíľu  hrejivé  slniečko v miestnosti, v ktorej sa pravidelne stretajú dve generácie s viac ako polstoročným rozdielom veku a aj napriek tomu sú si tak blízke...

 

autor:

Dagmar Čikošová