Ďeň otvorených dverí na VŠEMvs

Desiaty apríl 2014 patril na Vysokej škole manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave/ VŠEMvs / dňu otvorených dverí.

 


Po prvý krát v Bánovciach nad Bebravou  toto podujatie  bolo určené širokej verejnosti, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov  o vysokoškolské štúdium, ktorí sa v tomto období rozhodujú o  ďalšom smerovaní svojho štúdia. Škola ponúka  akreditované študijné programy na dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia. Verejnosť mala možnosť pozrieť si priestory Regionálno-informačného strediska v Bánovciach nad Bebravou a oboznámiť sa so systémom konzultácií, ktoré tu prebiehajú. Počas niekoľkých hodín sa záujemcom o vysokoškolské štúdium venovala rektorka  VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

 


Podľa jej slov vznikla škola  v roku 2004 na spoločenskú objednávku a v súčasnosti ju navštevuje 4600 študentov. Patrí medzi školy, ktorých študenti nemajú problém uplatnenia v praxi. Dnes má škola viac študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si vzdelanie popri zamestnaní, alebo takých, ktorí sa rozhodli pracovať v zahraničí. Aj k tomuto faktu, škola prijala výrazné zmeny zamerané na komfort štúdia popri zamestnaní a aj štúdia zo zahraničia. Súkromná vysoká škola je modernou inštitúciou, ktorá komunikuje so svojimi študentmi predovšetkým elektronicky.

 

 

autor:

Ing. Monika Geletová

0907 834 517

banovce@vsemvs.sk

Videoreportáž: Ďeň otvorených dverí na VŠEMvs