Deň otvorených dverí v ZŠ Komenského

Sobota ako každá iná. Predsa však čímsi výnimočná pre našu školu, ktorá sa ráno prebúdzala čulým ruchom na svojich chodbách za zvukov príjemnej hudby... 

 

 

Učitelia našej školy sa rozhodli ukázať svojim budúcim prváčikom a ich rodičom, čo všetko nájdu v našej škole, aké aktivity a činnosti im ponúkame okrem výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je nesporne prioritou. 

 

 

V neposlednom rade pre zdravý vývin detí je potrebné rozvíjať ich záľuby v záujmovej činnosti na krúžkoch, súťažiach i rôznych olympiádach.

 

 

 

 Len časť z toho im ponúkali odborné učebne s anglickým jazykom, informatickou výchovou, telocvičňa, tanečná sála a mnoho tvorivých dielní- šikovné ruky,dinosaury, príroda so zaujímavosťami pod mikroskopom, pokusy a samozrejme Rozprávkovo so svojou Červenou čiapočkou. 

 

 

Hlad zahnali naši návštevníci výbornou kapustnicou, za čo patrí poďakovanie našim šikovným tetám kuchárkam. 

 

 

 

Chutný čaj a kávička na nich čakali po obede. Za zvládnuté dopoludnie dostali tí najmenší sladkú odmenu. 

 

 

Potešili ste nás svojou návštevou a priazňou. Ďakujeme Vám za slová uznania....

 

autor:

:

Dagmar Čikošová

 

 VÁŽENÍ   RODIČIA !
 

SRDEČNE  VÁS  POZÝVAME  NA  DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ  v   ZŠ  KOMENSKÉHO V  DŇOCH 15.3. - 16.3.2016 V  ČASE  OD  8,30 - 14,30 HODINY
Ak Vás zaujíma, ako a kde  bude Vaše dieťa vzdelávané, sú Vám k dispozícii všetky priestory našej školy. Priamo sa zúčastníte vyučovacieho procesu v ktorejkoľvek triede, odbornej učebni alebo v telocvični. V sobotu ste sa už mnohí presvedčili, že škola nie je len o učení, ale aj o zábave a tvorivosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí. Ten, kto to poňal ako "púťovú atrakciu" potom nevie, o čom škola je...
Pre nás - pedagógov boli odmenou rozžiarené oči veselých detí a spokojnosť rodičov z príjemne strávenej soboty.