Deti z Komenského s členmi Matice Slovenskej

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

 


Slová, ktorými sa prihovorila pani učiteľka Čikošová so svojimi štvrtákmi zo ZŠ Komenského 19.októbra v MsKS členom MATICE SLOVENSKEJ, ktorí sa stretli práve z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Milé pásmo, ktoré si deti pripravili, sa nieslo v znamení pestrofarebnej jesene plnej úrody plodov, láskavým rukám našich starých rodičov i veselej ľudovej piesni v dramatizovanej forme. 

 

 

Pani Jeseň pripravila plný košík chutného voňavého ovocia v podaní veselých štvrtáčok.  Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia  si väčšmi uvedomuje opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžene patrí  starým  rodičom.

 

 

 Bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa láske, tolerancii a úcte k blížnym nebude naplnené poslanie Mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k starým i prastarým rodičom

 

autor:

Dagmar Čikošová