Dolnonaštickí divadelníci opäť zožali úspech

Obdobie fašiangov sa už tradične spája s hodovaním, hudbou, zábavou a všeobecnou veselosťou. Je to obdobie zábav, plesov, šiškabálov a karnevalov. V Dolných Našticiach je však dlhoročnou fašiangovou tradíciou aj predvádzanie nových divadelných hier.

 

 

Na túto tradíciu pred siedmimi rokmi nadviazali členovia miestneho katolíckeho spevokolu, ktorí sa rozhodli uviesť svoju prvú vlastnú divadelnú komédiu. Keďže sa toto predstavenie strelo s veľkým úspechom, rozhodli sa pokračovať aj v budúcich rokoch. 

 

 

Výnimkou bol rok 2009, kedy náhla tragická udalosť v Polomke zapríčinila zrušenie fašiangového stretnutia. Tvorba a nácviky divadelných hier sú v réžii samotných členov spevokolu, pracujúcich pod vedením Ing. Adriany Draveckej. V tomto roku sa rozhodli predviesť komédiu s názvom Čo ťa nezabije, to ťa posilní.

 

 

Udialo sa tak v miestnom kultúrnom dome v nedeľu 9.februára. V úvode stretnutia všetkých prítomných privítala už spomenutá Ing. Adriana Dravecká a starosta obce Marián Petreje. Aj tentokrát sa potvrdilo, že dolnonaštické divadlá spájajú príslušníkov rôznych vekových kategórií.

 

 

Členovia spevokolu opäť humorným spôsobom spracovali a nacvičili príhody z bežného života odohrávajúce sa vo viacerých dejových líniách tvoriacich jeden súvislý celok. Prítomným divákom, ktorí smiechom a potleskom vôbec nešetrili, sa ich vystúpenie opäť veľmi páčilo. 

 

 

Je veľmi chvályhodné, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa odhodlajú na takýto počin. Okrem nácvikov a následnej prezentácie pred publikom je potrebné zostaviť samotnú divadelnú hru, čo chce množstvo nápadov, ktoré následne musia byť usporiadané do ucelenej podoby. 

 

 

A keď si uvedomíme skutočnosť, že o toto všetko sa starajú študujúci a pracujúci ľudia žijúci so svojimi rodinami, tak je to určite hodné povšimnutia. Zároveň je to však aj dôkazom toho, že aj v dnešnej dobe existujú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa snažia svoj voľný čas stráviť naozaj zmysluplne. A v neposlednom rade takéto aktivity vedú aj k vzájomnej tolerancii a spolupatričnosti.

 

 

Dolnonaštické fašiangové popoludnia však nebývajú len o divadle. Ich neodmysliteľnou súčasťou je aj hudobná skupina Slák z Topoľčian, ktorá známymi ľudovými piesňami aj tentokrát všetkých dobre naladila i viacerých i rozospievala. Nechýbali ani tradičné fašiangové pochúťky ako šišky, fánky, koláče, víno či čaj.

 

autor:

  

Marek Kasala