Prvý vlak dorazil do nášho mesta v roku 1901

Do roku 1901 boli jednými dopravnými prostriedkami v Bánovciach vozy alebo u majetných koče ťahané konským, volským alebo kravským záprahom. Najvýznamnejšou udalosťou v histórii mesta bolo vybudovanie železnice v roku 1901.

 

foto: autor neznámy – Železničná stanica Trenčín – predmestie okolo r. 1903, Zdroj: Trenčiansky terajšok

 

Do neďalekých Topoľčian viedla železnica od roku 1880 a v roku 1884 sa trať dostala až do Veľkých Bielic, kde sa na dlhší čas všetky práce zastavili. Už vtedy boli vypracované projekty na spojenie Ponitrianskej železnice s Považskou z Topoľčian cez Bánovce do Trenčína. 

 

Konská železnica - foto: ŽSR

 

Od roku 1884 sa tovar dovážal do najbližšej železničnej stanice v Žabokrekoch nad Nitrou.

 

Príchod nákladného vlaku do Tatrovky

 

So stavbou železnice z Bošian do Trenčína sa začalo 1. mája 1900 na Mníchovaj Lehote. Každá obec, cez ktorú železnica prechádzala, bola povinná kúpiť určitý počet akcií - podielových listov po 200 korún. Bánovce museli zakúpiť podiely za 30 tisíc korún.

 

Z histórie železničnej trate

 

Železnica z Bošian do Trenčína bola postavená bez akejkoľvek mechanizácie na vtedajšie podmienky v neuveriteľne krátkom čase, od 1. mája 1900 do 18. augusta 1901.

 

Železničná trať bola ohrozená záplavami

 

Pred koncom druhej svetovej vojny, v prvých aprílových dňoch roku 1945, ustupujúce vojská nemeckej armády úplne zničili železničnú trať na úseku Rybany - Svinná. Pomocou ťažkého stroja vytrhávali oceľovým hákom drevené podvaly a súčasne deformovali oceľové koľajnice. Na opravu trate bola vyhlásená všeobecná pracovná povinnosť pre všetky obce nachádzajúce sa pozdĺž železničnej trate.

 

Železničná stanica postavená v rokoch 1942 - 1943

 

Prvý vlak po obnovenej trati prišiel z Topoľčian do Bánoviec 15. júna 1945 a od 20. júna toho roku mohol premávať do Trenčianskeho Jastrabia. Až 16. júla 1945 išiel prvý vlak z Topolčian do Trenčína.

 

Pre mnohých Bánovčanov bola železničná osobná doprava dôležitou tepnou prepravy 

 

Až do roku 1933 osobná doprava postupne prechádzala na motorovú trakciu a používali sa benzínové motory. Najskôr to bola lej jedna vlaková súprava a od roku 1967 všetky osobné vlaky na trati Topoľčany - Trenčín.

 

Zaujímavosti:

1. Na budovaní železničnej trate Topoľčany - Bošany - Trenčín začalo pracovať v roku 1900 takmer 1200 robotníkov

2. Už v auguste v roku 1900 bola hrubá stavba celej železnice s násypmi, zatiaľ bez koľajníc, dokončená

3. Počas 16 hodín tvrdej práce zarobil robotník 1 zlatku 25 grajciarov

4. Celá železnica i s budovami bola postavená v rekordnom krátkom čase počas necelých 16 mesiacov

5. Stavba stála 4 milióny 670 korún

6. Deň 18.8. 1901 vošiel do dejín tejto oblasti ako vynimočná udalosť: otvorenie 53 km dlhého úseku trate od Bošian po Trenčín

 

autor:

Stanislav Vavro

šéfredaktor Naše Bánovce

nasebanovce@gmail.com

0911 704 306

www.nasebanovce.sk

www.facebook.com/nasebanovce

 

Zdroj: 

Monografia: mesta Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002

Brožúra: Bánovce nad Bebravou História a súčasnosť

 

.............................................................

Súvisiace články:

Železničná stanica Trenčín – predmestie okolo r. 1903

Prvý taxík vozil Bánovčanov už v roku 1927