Druháci z Komenského zabávali svoje mamičky

Druhá májová nedeľa patrí najdrahšej osobne každého z nás - mamičke. 

 

 

A tak si 12.mája pozvali malí druháci zo ZŠ Komenského svoje mamičky na slávnostnú besiedku venovanú práve im. S pani vychovávateľkou Stránskou a pani učiteľkou Čikošovou usilovne cvičili a pripravili pekný program.

 

 

 Ich darček pre mamičky bola spoločná veľká kyticu vďaky. Nie, nebola to zvyčajná kytica kvetov, ale túto uvili z piesní, básní, tanca i čarovnej flauty. Divadelným predstavením sa malým hercom podarilo rozveseliť  naše publikum. Herecké výkony detí  ocenilo veľkým potleskom. 

 

 

Na záver programu deti odovzdali mamičkám svoje darčeky a sladký bozk. Mamičky napiekli dobroty a pripravili pre svoje ratolesti veľkú hostinu. A tak spolu prežili príjemné a veselé popoludnie, pri ktorom na chvíľku zabudli na svoje starosti a povinnosti. Vďaka Ti mami......   

 

autor:

Dagmara Čikošová