Ďurčo: Máme klub s bohatou cyklistickou tradíciou

Ďurčo: Máme klub s bohatou cyklistickou tradíciou

Už 5 rokov sa pravidelne po celý rok stretávajú členovia v bielo - modrých dresoch Cyklistického klubu Bánovce nad Bebravou na námestí Ľudovíta Štúra. Zameriavajú sa na pravidelné výjazdy skupín po cestách a horách v okolí Bánoviec. Z tohto miesta  vyrážajú aj na nové okruhy po cestách Slovenska a Moravy.


Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 2. decembra 2011 v reštaurácií (New York) na sídlisku Sever hodnotili svoje rekreačné a športové aktivity, Bánovskí cyklisti. „Zúčastnili sme sa už tradične zahájenia sezóny výjazdom z Uhrovca na Jankov vŕšok, kde sme si mohli overiť, ako sme cez zimu trénovali“, povedal na úvod svojho príhovoru predseda klubu Jaroslav Ďurčo. Klub má už 5 rokov 16 člennú základňu, v ktorej sú okrem rekreačných cyklistov aj aktívni vykonnostní cyklisti. “Prvá  väčšia akcia,  ktorú každoročne poriadame spoločne s našimi kamarátmi z CYKLO 1 Trenčín je  akcia Liptovské Revúce. Tento rok sa zúčastnilo tohto podujatia 10 členov nášho klubu.  Opäť to bola veľmi vydarená akcia a už teraz sa tešíme na jej nasledu-
júci ročník“, netajil svoje príjemné pocity predseda klubu.

 

 


Najvýznamnejšou akciou klubu je každoročne akcia OKOLO TATIER, ktorú absolvovali už 5 krát. O tom, že je to úžasná akcia, svedčí každoročne sa zvyšujúci počet účastníkov. Tento rok sa uvedenej akcie za nádherného počasia zúčastnilo celkom 11 členov klubu a 6 hostí. Na akcii okrem poctivej driny, ako hovoriia chalani, zostáva vždy čas aj na veselé zážitky.
Z rozvíjajúcou tradíciou a narastajúcim počtom účastníkov zorganizovali i memoriál venovaný spomienke na bývalých členov Milana Kusého a jeho manželku Danku. Aj Bánovecká parenica má svoje miesto v kalendári akcií klubu. Na tomto ročníku sa zúčastnili takmer všetci členovia.  Nádherné počasie  prilákalo na toto podujatie rekordnú účasť cyklistov.   S príchodom jesenného obdobia sa mení u viacerých členov cestná cyklistika na horskú a výjazdy na horských bicykloch  sú v tomto období plné nezabudnuteľných dojmov a zážitkov. Tento rok sa zúčastnili aj s kamarátmi z Trenčína nočnej jazdy na Inovec s neopakovateľnou atmosférou a zážitkami. Tu sa zrodila myšlienka usporiadať podobné podujatie v Bánovskom regióne. V nasledujúcom týždni  13 cyklistov, z toho dve ženy, absolvovalo nočnú jazdu do sedla pod Čiernym vrchom. „Ideálne počasie, mesačný spln a skvelá partia nám všetkým  pripravili nezabudnuteľný zážitok“, spomínal Jaroslav Ďurčo. Pekné jesenné počasie využili niektorí členovia na cyklojazdu pri príležitosti hviez-
dicového výstupu na Suchý vrch. Z bohatej činnosti klubu možno vyzdvihnúť aj individuálne výkony jednotlivcov Milana Beňačku, Milana Bobuša a Jozefa Ferku. O tom, že táto skupina cyklistov patrí v našom regióne k najaktivnejším niet pochýb. Bohatá 5 ročná tradícia, elán, nadšenie a chuť posúvať hranice svojich možností sú neodmysliteľnou ukážkou zdravého životného štýlu.                 

Stanislav Vavro