Rozhovor s Emíliou Hudecovou kandidátkou na poslankyňu do VÚC

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013.

 

Vatry zvrchovanosti

 

Redakcia Naše Bánovce pripravila rozhovor s kandidátkou na poslankyňu VÚC Trenčianského samosprávneho kraja Emíliou Hudecovou:

 

 

Vizitka:

Emília Hudecová, 55 r., živnostníčka, Bánovce nad Bebravou, Inovecká 1500, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

 

 

Naše Bánovce: Prečo ste sa rozhodli kandidovať do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Hudecová: Bola som oslovená členskou základňou. A je to aj bezprostredná reakcia na dlhodobo nevyriešené problémy, ktoré trápia občanov nášho regiónu.

 

Stredisko evanjelickej diakonie - Domov sociálnych služieb „Prameň“, sídliace  v priestoroch zborového domu v Slatine nad Bebravou

 

Naše Bánovce: V prípade, že budete zvolená za poslankyňu VÚC, ako chcete riešiť problémy spojov  v našom regióne?

Hudecová: Ešte stále je veľa ľudí v našom regióne, ktorí sú odkázaní na používanie spojov pri dochádzaní do práce, vybavovanie dokladov v štátnych úradoch v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom, návštevu lekára s chorým dieťaťom a pod.  Je veľmi stresujúce, ak zistíte, že z vašej obce alebo mesta chodí veľmi málo spojov. Viete kto je za to zodpovedný? Samosprávny kraj. Ten pri rokovaniach s dopravcami ovplyvňuje to, koľko spojov v našom okrese bude premávať, aké zľavy si v nich napríklad seniori alebo zdravotne postihnutí ľudia budú môcť uplatniť.

 

SAD Prievidza a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti verejnej autobusovej dopravy

 

Naše Bánovce: V našom regióne sa i v súčasnosti nájdu cesty, ktoré vyzerajú ako tankodrom. Ako chcete riešiť tento problém?
Hudecová: Príchod omeškanej jari po neústupčivej zime, ktorá zanechala v našom regióne na niektorých cestách stovky výtlkov, narobil i v našom regióne vodičom motorových vozidiel veľké starosti a musia byť na niektorých úsekoch kúzelníci, aby netrafili nejakú dieru. Katastrofálna situácia bola na úseku cesty III. triedy medzi obcami Prusy - Dubnička a po prívalových dažďoch aj pred obcou Ľutov. Takže keď sa „hrkotáme“ po rozbitých cestách II. a III. triedy, tak si za volantom viacerí zanadávame, no neuvedomíme si, že s tým môžeme niečo sami spraviť. V prvom rade si musíme uvedomiť, že za stav týchto ciest je zodpovedný práve samosprávny kraj. Bude nutné vypracovať aktuálny plán generálnej opravy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe a následne sledovať jeho plnenie. A ak to nepomôže, budeme na samosprávny kraj tlačiť prostredníctvom občianskych iniciatív či petícií.

 

Stovky výtlkov, narobili v našom regióne vodičom motorových vozidiel veľké starosti

 

Naše Bánovce: V regióne sa každoročne organizuje veľa zaujímavých športových a kultúrno-spoločenských projektov s minimálnou podporou z VÚC. Ako navrhujete zlepšiť tento stav?
Hudecová: Mám spravený monitoring uskutočnených projektov, ktoré majú pridanú hodnotu, ale bohužiaľ s minimálnou podporou kraja. Starostovia a starostky obcí majú v čase krízy veľké problémy prefinancovať projekty tohto charakteru. V tomto roku sa uskutočnilo v našom regióne veľa zaujímavých akcií: 900. výročie prvej písomnej zmienky v obci Šišov a Borčany, Malohosťanská perka v rámci dni Suchodolia, tradičné Jánske ohne v Kšinnej, oslavy mikroregiónu Uhrovská dolina v Žitnej Radiši, Podhorské dni ovocia a medu v Trebichave, Dežerická cifrovačka, 415. výročie prvej písomnej zmienky o obci Otrhánky, 60. výročie založenia organizovaného futbalu v Žitnej Radiši, v Miezgovciach kopú do kožennej už 60 rokov, 90. výročie založenia futbalu v obci Rybany, 60. výročie založenia futbalu v obci Podlužany, 40. výročie založenia futbalu v Malej Hradnej, tradičná veľká nočná súťaž hasičov v Šišove, 5. ročník Držkovskej držky a 100. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Hostiach. Projekty podobného významu si zaslúžia do budúcna oveľa väčšiu pozornosť zo strany kompetentných orgánov samosprávneho kraja. V prípade zvolenia navrhnem nový model financovania projektov s pridanou hodnotou.

 

 Súťaž vo varení držkovej polievky - Držkovská držka 

 

Naše Bánovce: V regióne sa zapojili niektoré obce aj do programov cezhraničnej spolupráce pod názvom  - Spoločne bez hraníc. Aké sú vaše priority v tejto oblasti? 
Hudecová: Niektoré obce nášho regiónu (Miezgovce, Rybany, Uhrovec, Malé Hoste, Zlatníky) v spolupráci s obcami v Českej republike realizovali či už v minulosti alebo v súčasnosti zaujímavé projekty cezhraničnej spolupráce. Vďaka úspešnosti niektorých projektov máme v  obciach nainštalované informačné tabule, smerovníky, organizujú sa spoločné cezhraničné kultúrno-spoločenské a športové podujatia a postupne sa skvalitňuje rozvíjajúci sa cestovný ruch. Slovensko-české pohraničie má veľký potenciál pre rozvoj. Pre podporu z programu cezhraničnej spolupráce budem iniciovať, aby sa postupne zapájali do týchto projektov  aj ďalšie obce  nášho regiónu.

 

Stretnutie zástupcov družobných obcí Veľký Lopeník (Morava) a Malé Hoste

 

Naše Bánovce: Aké sú vaše priority pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na stredných školách?
Hudecová: Každého z nás určite nahnevá, ak naše dieťa chodí do školy, ktorá nemá telocvičňu, ktorej zateká strecha, prípadne sa má zlúčiť s inou školou alebo úplne zrušiť. Málokto  z nás si uvedomuje, že za stav školy, ktorú navštevujú naše deti zodpovedá práve VÚC a poslanci, ktorých ste si zvolili. Aj napriek tomu, že v oblasti školstva  sa tento stav výrazne zlepšil, budem podporovať dokončenie rekonštrukcie SOU J. Ribaya Bánovce n. B., rekonštrukciu technického vybavenia zastaralých častí SPŠ a  v Gymnáziu Janka Jesenského podporím projekt Comenius, do ktorého sa študenti zapojili spoločne s tromi ďalšími európskymi školami z Talianska, Poľska a Nemecka.

 

Gymnázium Janka Jesenského