Bohatá predvianočná nádielka od detí zo Základnej školy Komenského

December je jedným z najbohaších mesiacov na aktivity žiakov v ZŠ Komenského. Otvorila ho Hračka pre kamaráta, kde sme obdarovali deti v Detskom domove Veľké Uherce a v Brezolupoch. Šiesteho decembra pokračoval veselý Mikuláš, ktorý prišiel na saniach s veľkým košom plným balíkov sladkostí pre všetky dobré deti, ktoré mu za odmenu zaspievali a zarecitovali veselé Mikulášske básničky.

 

VIANOCE. Toto čarovné slovíčko sa 16. decembra skloňovalo na pódiu našej školy snáď vo všetkých pádoch  na VIANOČNEJ BESIEDKE, ktorú si pre svojich rodičov a starých rodičov pripravili žiaci prvého stupňa . Po usilovných prípravách pod vedením svojich pani učiteliek a vychovávateliek sa postupne na javisku vystriedali tanečníci, koledníci, speváci či malí nádejní divadelní herci od prvého až po štvrtý ročník. Vianočné pásmo bolo pútavé a zaujímavé svojou bohatou skladbou programu čo prítomní diváci ocenili veľkým potleskom. V záverečných slovách odzneli vianočné vinše a želania prežitia krásnych Vianoc plných pohody a radosti v kruhu svojich rodín...


Predvianočné obdobie je  obdobím, kedy sa už tradične v našom meste koná Vianočná benefícia pod záštitou primátora mesta a CVČ. Námestím sa šírila vôňa ihličia, medovníkov a z rozhlasu zneli vianočné melódie, keď prichádzali aj naši žiaci spolu so svojou p.učiteľkou Čikošovou , aby reprezentovali svoju školu na tomto podujatí. Svoje vianočné pásmo poskladali z vinšov, piesní, básní , tanca i kolied. V závere svojho vystúpenia  zavinšovali Mirko s Vaneskou v mene všetkých žiakov krásny vianočný vinš všetkým návštevníkom na bánovskom námestí. Odmenou im boli nielen sladkosti z rúk pani riaditeľky Kiripolskej ale i veľký potlesk prítomných divákov a rodičov, ktorí si prišli pozrieť  svoje ratolesti.

 


V previanočnom období sa pravidelne stretávame aj s “našimi babičkami” v Domove opatrovateľskej služby. Nebolo tomu inak ani 18.decembra, kedy sme sa vybrali za nimi nielen s darčekmi ale aj pekným vianočným pásmom. Tanec sa striedal s koledami, spevom vianočných piesní či s divadelným predstavením. Vianočné koledy im pripomenuli detstvo, kedy ony chodili s koledami po dedinách. Potešili ich nielen krásne vianočné pozdravy ale i vianočné stromčeky, ktoré im o chvíľu zdobili ich skromné príbytky. Rozlúčili sme sa so želaním krásnych Vianoc plných pokoja a pevného zdravia...

 


Posledný deň pred  vianočnými prázdninami  patril tancu. Teda, nie že by naši žiaci všetci spoločne tancovali, čo by tiež mohlo byť zaujímavé, ale vybrali sa do kinosály v meste, kde ich čakal vianočný darček. Darček v podobe krásnych tanečných vystúpení od tých najmenších tanečníkov až po tie najstaršie tanečnice úrovne profesionálnych tanečníkov. Na pódiu sa prelínali tanečné variácie s rôznymi príbehmi stvárnenými úžasnými umelcami tanečného odboru súkromnej umeleckej školy vo Veľkých Uherciach. Obrovský úspech ocenili naši diváci potleskom a malí prváci neodolali a zatancovali si s nimi...Ďakujeme všetkým za krásny umelecký zážitok, ktorý pre nás pripravili pod vedením Mgr. Zuzany Bachovej.

 


Vianočné posedenia  si žiaci pripravili aj so svojimi triednymi učiteľmi v triedach, aby si tak pripomenuli nielen tradície, zvyky a koledy ,ale aby si spoločne zaželali krásne a veselé Vianoce…

 

autor:

Dagmar Čikošová

ZŠ Komenského