Fašiangová zábava ZO SZZP č.3 sa stretla opäť s veľkým úspechom

Výbor ZO SZZP č. 3 počas fašiangov každoročne usporadúva fašiangovú zábavu určenú predovšetkým pre členov všetkých základných organizácií, ale aj pre širokú verejnosť. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sa konal už jej 8. ročník. V sobotu 15. februára sa krátko pred 16. hodinou dolná sála MsKS zaplnila poväčšine dá sa povedať pravidelnými účastníkmi tohto kultúrneho podujatia.

 

 

Zábavu aj tentokrát oficiálne otvoril predseda organizácie Jozef Kocúr a prítomných prišli pozdraviť aj hostia - primátor mesta Bánovce Marián Chovanec, zástupkyňa primátora Mária Hajšová, starostka obec Uhrovec a poslankyňa VÚC Trenčín Zuzana Máčeková, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVaR Iveta Duchoňová a predsedníčka ZO SZZP č.1 Veronika Gajdošová. 

 

 

O zábavu sa tentokrát postarala kapela z Dubnice nad Váhom s názvom Duo s Máriou Bagínovou. Hoci v názve na prvý pohľad vidno slovo duo, v súčasnosti táto kapela pôsobí v trojčlennom zložení: Mária Bagínová – spev a klávesy,  Gabriela Bagínová – spev a Stanislav Blaho – klávesy, spev a harmonika. Základ skupiny vytvorili pred 11 rokmi Mária so Stanislavom a o šesť rokov neskôr sa k nim pridala aj Máriina dcéra Gabriela. V tomto zložení sú známi nielen v Dubnici, ale i v širokom okolí. Pravidelne účinkujú na rôznych kultúrnych podujatiach v centrách sociálnych služieb, na posedeniach zdravotne postihnutých, večeroch pri hudbe, zábavách a všade tam, kde treba pekné piesne a dobrú náladu. 

 

 

Za podpory Mesta Dubnica nad Váhom sa im podarilo vydať už dve CD s názvami Tam, kde sa skaly neba dotýkajú a Dubnica, ty domov náš. S týmto hudobným zoskupením sme sa už stretli na posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde sa ukázalo, že to bola naozaj výborná voľba.  Potvrdilo sa to aj tentokrát, o čom svedčal zaplnený tanečný parket i spev prítomných. Do tanca i na počúvanie zahrali známe ľudové polky, valčíky, tangá, ale aj skladby stredného prúdu či moderné piesne. Viaceré piesne, ktoré odzneli, možno nájsť aj na spomínaných CD. Jedným takýmto nosičom prispela kapela i do tomboly, ktorá je tiež neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia.

 

 

 Hlavnú cenu v podobe vysávača tentokrát venovala poslankyňa TSK Zuzana Máčeková. K tejto fašiangovej zábave neodmysliteľne patrí aj chutná večera, o ktorú sa tradične starajú kuchárky z jedálne SOŠ na Farskej ulici. Po večeri a tombole pokračovala voľná zábava, ktorá sa vďaka dobrému výberu kapely a náležitej spokojnosti návštevníkov pretiahla o viac ako hodinu a skončila približne pol hodiny pred polnocou. 

 

 

Mária Bagínová za celú kapelu vyslovila veľkú spokojnosť a vďaku za prejavené sympatie. Za účasť sa všetkým poďakoval aj predseda Jozef Kocúr. Úplne posledná pieseň s názvom Dobrú noc hviezdičky bola naozaj znamením toho, že zábavy je koniec a treba sa ísť pobrať k odpočinku.

Hoci je už tohtoročná fašiangová zábava minulosťou, už teraz sa tešíme na jej budúcoročný 9.ročník.

 

autor:

Marek Kasala