Fašiangová hostina pri rozlúčke s basou bola plná plaču

Fašiangy 2014 v Obci Veľké Chlievany sa konali 1. marca 2014 už štvrtý rok tak ako sa patrí so sprievodom po obci v maskách a vo "Veľkochlievanských krojoch", ktoré si svojpomocne vyrobili.  

 

 

Masky predstavovali to čo obec v minulosti špecifikovalo - cigáň s cigánkou - v každej obci sa nachádzala aj nejaká opica a tú mali cigáni v starodávnom kočiari, lebo bábätko im ušlo a behalo už samé.  

 

 

Nechýbal žobrák, hasiči s ozembuchom, bubnom a trúbkou, boli zastúpené aj zvieratá ako koza, medveď, včielka Maja, ktoré ťahali voz s basou a smrťka, ktorá behala v sprievode, aby nám počas roka pokoj dala. Sprievod doprevádzala harmonika. 

 

 

Sprievod si tento rok vyslúžil veľký úspech, srdečne ho vítali v domácnostiach a odmeňovali slaninou, klobásou, vinkom a ako inak domácou pálenkou. Gazdinky  výbornými šiškami, fankami, sladkosťami, z čoho sa v kultúrnom dome pripravila hostina pri rozlúčke s basou. 

 

 

Nezabudli sme ani na najmenších ktorí pri tejto príležitosti mali 2. ročník detského karnevalu  od 17:00 hod. prichádzali do kultúrneho domu s rodičmi a tu fašiangovali a čakali na fašiangový sprievod pri tanci a hrách, za čo ich čakala sladká odmena. Foto 1510 - pri stoličkovom tanci s rodičmi.

 

 

Po príchode sprievodu do kultúrneho domu sme sa rozlúčili ako sa patrí pred Veľkonočným pôstom s našou milovanou basou riadnym aktom, kde sme nevynechali ani veľkochlievanské litánie podľa skutočných udalostí, ktoré sa udiali v roku 2013 našim občanom a mládeži a samozrejme nechýbala ani ofera. 

 

 

Hostia nás odmenili úžasným aplauzom. My sme si ich uctili výbornou kapustnicou a dobrotami, ktoré sme od nich dostali. Večer sa niesol v príjemnej atmosfére spevov a živej hudby.

 

autor článku:

Zuzana Flórová 

foto:

Laura Kazanceová

 

Odkaz starostky obce Zuzany Flórovej:

Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa zapojili do programu, pripravili dobroty - OZ, nečlenovia a členovia DHZ, deti, senior klub, dobrovoľníci, dobrovoľníčky. Rodičom a detičkám za druhý ročník detského karnevalu. Osobitné poďakovanie našim občanom za srdečné prijatie sprievodu a štedré odmeny, vďaka ktorým sme mohli pripraviť pohostenie a všetkým, ktorí ocenili naše úsilie svojou účasťou na programe.

 

zostavil:

Stanislav Vavro

0911 704 306

šéfredaktor Naše Bánovce

»»» profil autora