Fašiangy na ZŠ Duklianska

Karnevaly, zábavy a plesy sú neoddeliteľnou súčasťou fašiangového obdobia. Dňa  04.03.2014  sa fašiangový karneval konal  i na ZŠ Duklianska. Deti si už niekoľko dní pred uvedeným termínom  pripravovali karnevalové masky. Na hodinách výtvarnej výchovy kreslili klaunov, víly, šašov... Ich práce  následne  zdobili interiér telocvične, kde sa akcia konala. V úvode sa predstavili podaktorí žiaci v krátkom kultúrnom programe. Fašiangový karneval otvoril sám veľký kráľ. Nechýbala princezná, či kuchár, no ani najdôležitejšia maska na každom karnevale -  šaško Jaško. 

 

 

Ten všetkých prítomných privítal a zaželal im príjemnú zábavu. Druháci sa v programe prezentovali ako šikovní speváci a temperamentní   tanečníci z tretieho ročníka si zatancovali v rytme cigánskych melódií. Nezabudli sme ani na symbolické pochovávanie basy – hudby, ktoré znamená, že sa končí čas zábav a veselia. To nám v krátkom pásme pripomenuli deti z II.A triedy.  V ich podaní ožili zvyky a tradície , ktoré zachovávali naši predkovia na konci fašiangového obdobia. Bola to vydarená akcia. Spokojných  školákov čakala pri odchode z telocvične  ešte sladká odmena – fánky. Veď si zaslúžili...

 

autor:

E. Kubalová