Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožušok zima mu bude

Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu (Veľkého pôstu) a to po Popolcovú stredu (nazývanú tiež Krivá alebo Škaredá streda). Popolcovou stredou sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc.

 

Fašiangová zábava Malá Hradná 60-té roky minulého storočia

 

 Hlavným organizátorom fašiangových zábav na dedine bola dospelá mládež. Veselo bolo v domoch, kde sa mládež schádzala na priadky, i v pohostinstvách vyhrávali muzikanti po tri dni do tanca a každý, kto mal záujem, sa tu mohol zabaviť alebo sa aspoň prizerať. 

 

Fašiangové masky Malá Hradná 60-té roky minulého storočia

 

Hojnosť zábavy, svadieb, karnevalov a zakáľačiek dostali priestor práve v období fašiangov. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb

 

Fašiangové masky Malá Hradná 60-té roky minulého storočia

 

Fašiangové zábavy trvali spravidla od nedele do utorka, prípadne do stredy. Počas týchto dní vyhrávali muzikanti v určenej miestnosti od poobedia takmer do rána. Na stoloch nechýbali všakovaké nápoje – pálenka, víno, pivo a obľúbená medovina.

 

Fašiangovanie Kšinná 2012 

 

V domoch piekli gazdinky mäso, varili bravčovú huspeninu, klobásku i slaninku, vyprážali šišky či fánky. Toto tradičné fašiangové pečivo bolo rovnako bežné v mestách i na dedinách. 

 

Fašiangový sprievod obcou Žitná Radiša 2012

 

Roľníci sa zabávali všakovakými žartmi a tváre mali zakryté maskami, zhotovenými z kôry stromov. Obliekali sa do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a mali ochrániť pred pôsobením negatívnych síl, zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat.

 

Fašiangový sprievod obcou Nedašovce

 

Fašiangové obdobie nebolo iba posledným vybúrením sa pred pôstom. Veselosť a hodovanie malo napomôcť skorému príchodu jari a zaistiť bohatú úrodu

 

Fašiangovanie Veľké Chlievany 2013

 

V niektorých vidieckych lokalitách si záver fašiangov dodnes zachováva svoju špecifickú atmosféru. Napríklad aj pochovávanie basy zostáva stále živou a obľúbenou tradíciou, niekde sa vykonávajú i keď už v redukovanej forme, obchôdzky po dedine, s maskami i bez nich. Čo by sme si teda mohli z fašiangových tradícií preniesť do dnešnej doby?

 

Program fašiangovania:

 

1. Veľké Chlievany (kultúrny dom)


•      13.30 h - Fašiangový sprievod
•      17:00 h - 19:00 hod. - Detský sprievod masiek
•      19:30 h - Zábava pri živej hudbe s pochovávanim basy


2. Penzión Dvorec s.r.o.


•    16.00 h - Detský karneval
•    20.00 h - 3. ročník - Maškarný ples


3. Mestská časť Dolné Ozorovce (kultúrny dom)


•    09.00 h - Fašiangová zabíjačka
•    14.00 h - Sprievod masiek po mestskej časti
•    17.00 h - Program Kultúrny Klubu dôchodcov
•    19.00 h - Fašiangová zábava
•    22.00 h - Pochovávanie basy

 

4. obec Žitná radiša (kultúrny dom)


•    13.00 h - Smutočný sprievod obcou zo zosnulou basou - Boboťanka
•    18.00 h - Pochovávanie basy

 

5. obec Pečeňany (kultúrny dom)


•    20.00 h - Karneval masiek

 

6. obec Nedašovce (kultúrny dom)


•    13.00 h - Sprievod masiek obcou
•    20.00 h - Fašiangová zábava
•    24.00 h - Pochovávanie basy

 

 

7. obec Kšinná (kultúrny dom)


•    13.00 h - Pochod masiek obcou s FS bukovina
•    20.00 h - Fašiangová zábava s pochovávanim basy

 

8. obec Prusy (kultúrny dom)

 

•    20.00 h - Fašiangová zábava s pochovávanim basy

 

 

9. obec Uhrovec (kultúrny dom)

 

    12,00 h - V Reštaurácii u p. D. Čabráka, bude naša „zosnulá“ vystavená na márach, kde jej môžete úctu prejaviť aj tým, že finančne prispejete do urny na jej ľahké odpočinutie...

 

 

    14,00 h - 1. ROZLÚČKA – PRED REŠTAURÁCIOU,...

Tu sa od nej slávnostne odoberieme „smútočným aktom,“ za prítomnosti celej smútiacej rodiny, všetkých pijanov, kamarátov a širokej verejnosti. Veríme, že tam ani Vy nebudete chýbať !

 

 

    14,30 h -  2. ROZLÚČKA – „NA HUSACOM RÍNKU“...

Smútočný sprievod sa odoberie ulicou Partizánskou k „Husaciemu rínku“ – pred obchod p. Petra Duchu kde sa s basou druhý krát rozlúčime a tiež – možno – potužíme. Smutnými tónmi hudba hraj...

 

 

    15,30 h - 3. ROZLÚČKA – PRED RK  FAROU...

„Smútočný sprievod“ prechádza Ul. Kpt. Nálepku, Ul. MRŠ a Námestím Ľ. Štúra – až pred RK faru, kde sa s „nebohou basou po tretí krát rozlúčime,“ p. farára pozdravíme a ak dá – sa opäť potužíme...

 

 

    16,30 h - 4. ROZLÚČKA – PRED „DALLASOM“ p. Pružincovej...

Ul. SNP sa dostaneme až ku križovatke na dolnom konci – na miesto 4. rozlúčky – ZRUB zvaný „Dallas.“ Do kroku i nálady nám bude hrať dychová hudba so skačianskym kapelníkom a spevom smútiacich...
I tu sa s basou naposledy rozlúčime – jej milé miesto ako i pani vedúcu – pozdravíme...
Na počesť jej zatancujeme a niečo i popijeme...

 

 

    17,30 h - HLAVNÝ PROGRAM – V SPOLOČENSKEJ SÁLE DK UHROVEC

Na túto rozlúčku do DK pozývame všetkých našich občanov, kde v HLAVNOM PROGRAME sa s „Nebohou basou“ rozlúčime a pochováme za doprovodu smútočnej hudby, spevu, lamentácií, rozlúčky všetkých aktérov, farárov, kolkárov, plačiek, bosoriek, cigánov a cigániek...

 

 

    18,00 h - „K A R“ na počesť zosnulej basy v DK ...

Kapustnicu a zabíjačkové špeciality si môžete zakúpiť

 

 

    19,00 hod. T A N E Č N Á  Z Á B A V A pre mladých i pokročilých

- do tanca a na počúvanie Vám bude hrať hudobná skupina „LUX“

 

Zdroj: 

1. historické foto fašiangy na Maleh Hradnej Ľ. Országh

 

autor:

Stanislav Vavro

šéfredaktor Naše Bánovce

0911 704 306

nasebanovce@gmail.com

www.nasebanovce.sk

 profil autora