Fojtík: V roku 2012 pripravujeme výstavu fotografií starých Bánoviec

 Fojtík: V roku 2012 pripravujeme výstavu fotografií starých Bánoviec

V roku 2002 bola pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste vydaná monografia, ktorá priblížila historický obraz jeho vývoja. „V súčasnosti prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com/nasebanovce  prezentujeme historické fotografie starých Bánoviec,“ povedal ich zberateľ Jozef Fojtík (67). „Niektoré z nich uvidíte aj na výstave historických fotografií, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2012 pri príležitosti 780. výročia 1. písomnej zmienky o našom meste,“ dodal  jeden z administrátorov tejto stránky, ktorý nám poskytol rozhovor.

 

BIN: Kde ste býval ako malý chlapec?
Fojtík: Na ulici Záfortňa, ktorá je jednou z najstarších pôvodných ulíc Bánoviec nad Bebravou -  až dodnes.
BIN: Ako vyzerali Bánovce kedysi?
Fojtík: Bánovce za mojej mladosti boli svojou architektúrou veľmi zaujímavé a pekné. Veď veľa ľudí s ľútosťou hovorí: „Škoda starých Bánoviec! Každá chalupa mala svoju históriu a mala čo povedať Bánovčanom. S poľutovaním konštatujem - a nie som sám, že vtedajšie politické rozhodnutie zbúrania starých Bánoviec vychádzalo nielen zabezpečiť byty pre novobudovanú Tatru, ale aj z myšlienky: „Bánovce boli Tisove hniezdo a musí sa zbúrať!“ Uverejnením môjho názoru nesledujem zveličovať minulosti Dr. Jozefa Tisa.
BIN: Aké ste mali záľuby?
Fojtík: Hrával som divadlo v Bagarovom súbore, kde bol vynikajúci kolektív a tam  som sa zoznámil so svojou manželkou –Margitou.
BIN: Je to pravda, že sme mali vychýrených stolárov v tom čase?
Fojtík: Áno, bolo ich veľa a ich výrobky-kuchyne, spálne, obývačky sa predávali nielen v Slovensku a v Česku, ale sú aj v zahraničí. Bánovských stolárov preslávil ,,ohýbaný“ nábytok.
BIN: Ako ste si obstarával fotky zo starých Bánoviec?
Fojtík:  Prvou inšpiráciou bolo to, že v knihe ,,Zo starých Bánoviec“, boli spomínané mená obrancov Bánoviec a medzi inými sa spomínalo meno Fojtík. Druhou inšpiráciou bolo, že richtárom Bánoviec bol taktiež Fojtík. Odvtedy som začal  hľadať fotky starých Bánoviec od starších Bánovčanov na výstavach, na internete a  na burzách od zberateľov.
BIN: Čo sa stalo motívom uverejniť fotografie na facebooku?
Fojtík: Súčasná mladšia generácia si nevie predstaviť staré Bánovce, tak aspoň takýmto spôsobom nech sa dozvedia niečo zo starých Bánoviec.
Nie sú to len fotografie budov, ale aj známe postavy starých Bánoviec. Len napríklad, kto si spomenie na Anču Icikovú  a jej výrok: Choďte do riti vy chra-
púni, hoféri, my sme mešťania! Alebo, kto si spomenie na pána Hogeňa, postavou malou, chudou, s plechavou hlavou a ktorý bol ako poštár stále v pohybe.
BIN: Kde ste začal prezentovať fotky starých Bánoviec?
Fojtík: Veľký záujem o foto starých Bánoviec, ktoré si prezrelo okolo 900 návštevníkov na profile www.facebook.com/nasebanovce ma uistil o tom, že obyvatelia Bánoviec majú záujem o históriu svojho mesta. S jedným so zberateľom originálov zo starých Bánoviec som v spojení a ten ma obsiah-
lu zbierku originálov a také unikáty, ktoré skutočne stoja za to ich vidieť. Jedna z najstarších zbierok je vo vlastníctve pani Šubovej a jej unikáty by zrejme odkúpili  aj  prevádzkovatelia reštaurácií v meste.
BIN: Údajne sa pripravuje aj výstava?
Fojtík: Výstava sa má konať pri príležitosti    780.  výročia  1. pí-somnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou. Zatiaľ nie je  určený termín. Hlavným vystavovateľom bude Martin Králik, ktorý o jednotlivých origináloch vie povedať, z ktorého roku je fotka, kto je na nej atď. Je nesmierne zanieteným zberateľom a nielen ja mu budem pomáhať pri výstave, ale týmto si dovoľujem vyzvať aj ostatných Bánovčanov, aby fotky zo starých Bánoviec dali na túto výstavu.  
Veď,  Bánovce sa majú  čím pochváliť zo svojej bohatej histórie!
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že výstava dokáže vedeniu mesta a poslancom MsZ, zaoberať sa myšlienkou, zväčšenia a skvalitnenia  priestorov mestského múzea.                
                                                                                                                                                                                         Stanislav Vavro