Hasiči vzdali úctu memoriálu Viliama Peťovského

Rachot hasičských mašín, spleť hadíc, voda striekajúca na všetky strany, dva terče a bdelí rozhodcovia. Tak v Dolných Ozorovciach  vyzeralo druhé júlové sobotné popoludnie na 6. ročníku Memoriálu Viliama Peťovského.

"Som rád, že som tu a môžem byť medzi vami, aby som vzdal úctu vzácnemu človekovi a pre mňa veľmi vzácnemu priateľovi, vynikajúcemu funkcionárovi dobrovoľnej požiarnej ochrany Viliamovi Peťovskému," povedal vo svojom príhovore pred nastúpenými súťažnými družstvami hasičov čestný prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozef Minárik.
 

Zatiaľ čo sa na povel veliteľa súťaže Richarda Peťovského a pod rozhodcovským dohľadom začala súťaž pravdy, odobrala sa časť pozvaných hostí s rodinou Peťovských na Bánovský cintorín, kde spoločne vzdali úctu položením venca na hrob Viliama Peťovského.

 

Súťažné družstvá dobrovoľných hasičov 

 

Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Predpoludním predviedli svoje výkony päť a osemčlenné družstvá chlapcov a dievčat v kategórii Plameň, teda mládež vo veku do 15 rokov. V tejto kategórii si svoje sily zmeralo celkovo 20 súťažných tímov. Chlapčenských päťčlenných družstiev súťažilo päť, dievčenských sedem, osemčlenné chlapčenské družstvá boli štyri, rovnaký počet bol aj dievčenských osemčlenných tímov.  V kategórii 5-členných tímov si prvenstvá vybojovali dievčatá z Kvašova -14,26s, a chlapci z Bánoviec nad Bebravou 15,25s. Prvenstvá  v osemčlenných kategóriách patrili dievčatám zo Zlatník 17,17s a chlapcom z Uhrovca 20,3s.

 

Vodný útok

 

V popoludňajších hodinách o putovný pohár zabojovali aj družstvá dospelých. Súťažilo sa v troch kategóriách – klasická (muži 16, ženy 8 družstiev), športová (muži 12, ženy 5 družstiev) a veteráni (2 družstvá mužov). Spolu súťažilo 43 družstiev.

Výsledky:

kategória muži veteráni: 1. Jerichov  25,50 s, 2. Dolne  29,38s,
kategória ženy klasik: 1. Dvorec 22,9s, 2. Horná ves 24,54s, 3. Kôš 24,70s

kategória muži klasik: 1. Poruba 18,40s, 2. Polomka 18,59s, 3. Nová dedina 19,23s
kategória ženy športová: 1. Dežerice 17,63s, 2. Mojmírovce 23,71s, 3. Dvorec 29,21s
kategória muži športová: 1. Krásno 14,21s, 2. Nová dedina 14,62s, 3. Chuda Lehota 15,13s

 

autori:

Stanislav Vavro

Monika Geletová