Hľadáme uchádzačov na vedúcu profesijnú pozíciu v sociálnom projekte „Dostupné auto - pre každého“

  máš interpersonálne zručnosti ako schopnosť komunikovať, nadväzovať nové kontakty a 
   odolnosť voči stresu?

  si schopný učiť sa a rozširovať svoje vedomosti?
  máš stredoškolské vzdelanie ukončené s maturitou?
  máš skúsenosti v obchodnej činnosti?  – nie je podmienkou
•  chceš byť úspešný – a tvrdo pracovať na dosiahnutí cieľov?

 

Chcem vás naučiť, čo, ako a kedy urobiť, aby ste začali zarábať


Potom si na správnej ceste stať sa členom dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, ktorá Ti umožní stať sa renomovaným profesionálom a manažérom na profesijnú pozíciu ,,Automanažér“ s garanciou výhod  profesijného rastu, motivačného finančného ohodnotenia, prestíže v konkurenčnom prostredí iných sieťových projektov a ďalších iných prestížnych výhod.

 

Aj toto auto môže byť tvoje bez akéhokoľvek rizika za veľmi výhodných podmienok

 

Možnosti profesijného rastu a rozvoja prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a medzinárodných pracovných príležitostí v Čechách, na Slovensku a v Poľsku sú otvorené všetkým, ktorí sa stanú súčasťou skupiny akreditovaného výukového programu, ktorý učí svojich klientov a budúcich manažérov a vedie ich od základných predajných zručností a techník až ku riadeniu a vedeniu celého tímu.

 

Prídi na stretnutie a dozvieš sa viac 


Termín uzávierky potenciálnych záujemcov je do 12. decembra 2013. Žiadosti posielajte na e-mail: sulovsky.jan50@gmail.com. Ostatné bližšie podmienky a komplexné informácie o sociálnom projekte dohodneme pri osobnom stretnutí.


S pozdravom,

 

 

RSV manažér

Ján Šulovský

sulovsky.jan50@gmail.com