Horanský: Historická ruina Uhrovského hradu ma očarila

Horanský: Historická ruina Uhrovského hradu ma očarila

Hrad Uhrovec leží v odľahlej polohe Strážovských vrchov, 10 km severozápadne od Bánoviec nad Bebravou. Hoci je v ruinálnom stave viac ako 150 rokov, po architektonickej stránke patrí k najhodnotnejším hradom Slovenska.

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva bola založená za účelom aktívne prispievať k záchrane, využívaniu a zhodnocovaniu kultúrneho dedičstva. Jedným z jej dlhodobých aktivít je projekt dokumentácie a záchrany zrúcanín slovenských hradov. Hradu Uhrovec je venovaná špeciálna pozornosť najmä pre jeho mimoriadne architektonické kvality. Napriek svojej „neznámosti“ priťahuje množstvo návštevníkov a pozornosť odborníkov. Vysoká miera zachovanosti ho predurčuje k záchrane pre budúce generácie. Vedúcim projektu záchrany hradu Uhrovec  je Mgr. Peter Horanský, Doc. - viď foto, ktorý nám poskytol rozhovor.

BIN: Údajne ste autorom a zároveň dušou tohto projektu, ako to všetko začalo?
Horanský: Začalo to mojou prvou návštevou hradu v roku 1990. Vtedy som si povedal, že tento hrad stojí za to, aby som ho zachránil.
BIN: Čo vás na ňom zaujalo?
Horanský: V rámci Slovenských hradov je to unikátna ruina. Veľmi kompaktne zachovaná, ktorá chátra v uvodzovkách iba 150 rokov. Má množstvo architektonických detailov, ktoré na iných hradoch zanikli už dávno.
BIN: Má aj nejaké superlatívy?
Horanský: Áno. Romanskú kaplnku a Romanskú fázu dobre zachovanú. Dve veže. Jednu hranolovú, druhú trojuholníkovú a hradby z časťou paláca. Všetko hovorím o 13. storočí. Naviac je tu aj renesančná etapa. Všetko, čo tu dnes vidíme,
klenby, renesančný palác a celý ten hrad.
BIN: Kedy ste začali napĺňať vašu víziu?
Horanský: V roku 1999 sme robili prvý pasport, výskum s najhodnotnejšími časťami hradu a následne sme vypracovali projekt, ktorý sme zaslali Anglickej nadácii Headley. Po schválení a prefinancovaní nášho projektu sme začali dobrovoľnou brigádnickou činnosťou so záchranou hradu v roku 2000.
BIN: Aké práce realizujetev súčasnosti?
Horanský: Dokončujeme drevenný most robený tradičnou tesárkou technikou, ktorá je adekvátna tomuto ruinálnemu stavu. V súčasnosti je hotový na 80%. V budúcnosti možno už na budúci rok plánujeme otvoriť expozíciu vo vnútri hradu pre návštevníkov na prvom pos-
chodí renesančného paláca. Plánujeme aj kultúrne využitie hradnej ruiny vo vnútri nádvoria. Najprv musíme vyriešiť akútne stavy, statiku a bezpečný prístup, až potom môžme hovoriť o ďalšom zámerere.

 

Anketa: Akú prácu vykonávate a ako ste spokojní s pracovnými podmienkami na pracovisku na Uhrovskom hrade

Marián Škorec
Žitná Radiša, (52)
Prvé dva mesiace som vykonával práce na prístupovej ceste a neskôr som vykonával pomocné murárské práce pri stavaní piliera. S pracovnými podmienkami som spokojný, až na niektoré organizačné nedostatky, ale to sa vyrieši.

 


Slavo Turek
Uhrovské Podhradie, (58)
V minulosti som tu robil 2 a pol roka ako živnostník. Vykonávam pomocné a upratovacie práce na južnom paláci hradu. S pracovnými podmienkami som spokojný. Pracovná doba je od 6.00h do 14.30h. Do práce chodíme pešo a stravu si každý z nás zabezpečuje sám.


Štefan Kortiš
Bánovce nad Bebravou, (45)
Pracujem ako živnostník. V súčasnosti sa podieľam na vykonávaní odborných prác pri stavaní piliera.  Staviteľ hradu je staré remeslo, ktoré okrem poznania a získaných zručností vás musí aj baviť. Táto práca ma napĺňa a cítim vnútornú potrebu odovzdávať svoje skúsenosti pre jeho opravu.

                 
Miroslav Terlanda
Bánovce nad Bebravou, (51)
Na ceste sme robili vodienky pre odvod vody, osadili sme lavicu pri ceste na oddych a hľadali sme aj artefakty, ktoré sme poslali na výskum. Robím aj grafické podklady za účelom dokumentácie pre potreby múzea. 

        

Miloš Podlucký
Uhrovské Podhradie, (55)
Ako chlapec som sa tu hrával na vojakov a som rád, že môžem pomôcť pri záchrane nášho hradu. Ako rodák som hrdý, že tu žijem.