Jana Fodreková: Plánujeme zvýšiť počet študentov

Jana Fodreková: Plánujeme zvýšiť počet študentov

Po nedávnej návšteve študentov prvého ročníka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy rektorkou prof. Ing. Viera Cibákovou, CSc. sa pripravuje 60 študentov informačno konzultačného strediska v Bánovciach nad  Bebravou na svoje prvé skúškové obdobie.

 

Študenti prvého ročníka VŠEMVS

 

Bližšie informácie o študijných programoch verejnej správy a manažmente malého a stredného podnikania ako i prebiehajúcom pedagogickom procese nám poskytli programoví manažéri Mgr. Jana Fodreková a JUDr. Ľuboš Kuril, ktorí zabezpečujú komplexný servis pre študentov a prednášajúcich pedagógov. "Naši externí študenti sa zúčastňujú na pedagogickom procese podľa schváleného rozvrhu v piatok a v sobotu. Dochádzajú z okresov Topoľčany, Partizánske, Prievidza a Bánovce nad Bebravou," povedala programová manažérka Mgr. Jana Fodreková . "Prevažnú časť študentov tvoria manažéri z nižších štruktúr riadenia, ktorí si chcú zvýšiť mieru poznania z daného odboru a máme tu aj dvoch zástupcov samospráv z nášho regiónu", dodal programový manažér Ľuboš Kuril. 

 

Programová manažérka Jana Fodreková s konzultantkou marketingu Monikou Geletovou

 

Garanciou kvalitného pedagogického procesu sú angažovaní skúsení pedagógovia, ktorí pri prezentácii učebnej látky študentom používajú modernú didaktickú a audiovizuálnu techniku. "Pre študentov sme zriadili aj knižnicu vybavenú základnou literatúrou a PC technikou s uvažovaným pripojením na internet", dodala Jana Fodreková. Okrem toho umožňuje VŠEMVS svojim študentom interaktívne využívať študentský portál, komunikovať s pedagógmi prostredníctvom tohto webového rozhrania. Stravu si študenti zabezpečujú prevažne sami. "V prípade potreby im vieme zabezpečiť stravu podľa požiadaviek formou donáškovej služby," pripomenula Jana Fodreková.

 

 

Moderné sociálne zariadenia

 

"V budúcom akademickom roku sme si dali za cieľ zvýšiť počet študentov prvého ročníka oproti súčasnému stavu o 40 študentov. K dispozícii máme pripravenú novú modernú učebňu s požadovanou kapacitou, modernými sociálnymi zariadenia a požadovanou materiálno - technickou základňou," dodala na záver rozhovoru Jana Fodreková.

 

Ing. Stanislav Vavro

redaktor, on-line marketingový konzultant

0911 704 306

nasebanovce@gmail.com

Svojich študentov prvého ročníka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy navštívila 16. marca 2013 v našom meste prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. V súčasnosti sa na akademickej pôde vzdeláva externou formou 60 študentov z nášho regiónu. Počas diskusie so študentmi sa rektorka VŠEMVS zaujímala i o ich názor na stav a technickú vybavenosť priestorov na vyučovací proces. Počas svojho príhovoru garantovala študentom informačno konzultačného strediska v Bánovciach nad Bebravou zriadenie študovne a doplnenie študijnej literatúry ako i vybavenie PC technikou za účelom zvýšenia kvality pedagogického procesu, ktorý bude spĺňať podmienky vzdelávaniana na úrovni 21. storočia.

 

Ing. Stanislav Vavro

0911 704 303

nasebanovce@gmail.com