KLASICKÉ LISTY SPÁJAJÚ ĽUDÍ

Ešte v októbri minulého roku sa žiaci ZŠ Komenského v Bánovciach nad Bebravou zúčastnili zaujímavej akcie, ktorú každoročne organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Záložka spája školy bola vymyslená najmä preto, aby priviedla dnešné deti zase o malý krôčik bližšie k čítaniu kníh. 

 

Dve školy, jedna zo Slovenska, druhá z Česka nadviažu spolu istú formu družby, pričom žiaci vyrobia tradičné, či menej tradičné záložky do kníh a tie si navzájom vymenia. Popritom sa čítajú knižky, rozpráva sa o našich susedných krajinách, spoznáva sa kultúra a jazyk „tých druhých“…

 

ZŠ Komenského našla vďaka žrebu svojho partnera až vo vzdialenom kúpeľnom meste Mariánske Lázně. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa s podporou svojich pani učiteliek samozrejme pustili do výroby záložiek.

 

Medzitým sa však v diskusii školského knihovníka a jeho českej partnerky zrodil nápad oživiť túto milú akciu a ponúknuť deťom možnosť dotknúť sa niečoho, čo dnes možno už pomaly považujeme za folklór: klasických papierových listov! 

 

Asi každý z absolventov socialistickej základnej školy napísal aspoň jeden list pionierovi do Sovietskeho zväzu, mnohí však napísali tých listov oveľa viac a určite je dosť aj tých, ktorým tieto listové priateľstvá zostali v pamäti dodnes.

 

Dnešné „esemeskové“ deti pravdepodobne skutočný list ani nevideli, tobôž, aby ho čítali, či písali. Pokus sa vydaril a z českej školy prišla obrovská nádielka roztomilých listov – a boli adresované konkrétnym adresátom. 

 

Radosť v detských očiach pri otváraní obálok, slabikovaní neznámych českých slovíčok sa len ťažko opisuje. Bánovské deti svojim novým kamarátom odpísali a veľká škatuľa s farebne vyzdobenými listami putovala do Mariánskych Lázní. 

 

Ďalší priebeh tejto milej rozprávky už pedagógovia ponechali na samotných deťoch – nasledujúce listy si už malí pisatelia posielali na svoje súkromne adresy – a posielali ich klasickou poštou.…

 

Mnohé priateľstvá zanikli veľmi skoro, ďalšie sa zmenili na „elektronické“, našli sa však aj dvojice detí, ktoré si píšu ešte aj dnes a v tajných zásuvkách majú odložené skutočné papierové listy! Možno o pár rokov ich majiteľom nikto nebude chcieť uveriť, že boli napísané v čase, keď sa bez mobilu, či tabletu sotva dalo prejsť po meste…


Tento netradičný nápad natoľko zaujal organizátorov zo Slovenskej pedagogickej knižnice, že školský knihovník v ZŠ Komenského Anton Balažovič dostal pozvanie, aby o všetkom predniesol príspevok na 8. medzinárodnej konferencii ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL. 

 

Konferencia bola organizovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, ktorý sa konferencie aj osobne zúčastnil. Anton Balažovič 15. mája 2014 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice prezentoval účastníkom svoje postrehy a poznatky doplnené množstvom fotografií, ukážok z detských listov. 

 

Prednášku spestrili aj videoukážky zachytávajúce nefalšovanú radosť slovenských aj českých detí pri otváraní listov…
Veríme, že inšpiratívna akcia podnieti aj ďalších pedagógov z oboch republík k uskutočneniu podobných nápadov a klasické papierové listy ešte chvíľu nevymiznú z povrchu zemského…


P.S. Viac o písaní listov si môžete prečítať na internetovej stránke ZŠ Komenského, na adrese:
www.zskombn.edupage.org v sekcii s názvom Knižnica.

 

autor:

Dagmar Čikošová