Kluvánek: Pred rokmi som sa začal zaujímať o svoje korene a robiť rodokmeň

Kluvánek: Pred rokmi som sa začal zaujímať o svoje korene a robiť rodokmeň

O tom, že sa občania mesta a rodáci začínajú opäť zaujímať o históriu nášho mesta niet pochýb. Jeden zo zdrojov odkiaľ možno zdieľať vzácne historické fotografie je aj na www.kluvanek.com. Správca tejto internetovej stránky Martin Kluvánek nám poskytol rozhovor.

BIN: Čo Vás motivovalo zverejniť fotografie starých Bánoviec na internete?
Kluvánek: Pred rokmi som sa začal zaujímať o svoje korene a robiť rodokmeň. Zaujíma ma kto a akí boli moji predkovia. A pretože rodina z otcovej strany žila storočia takmer výlučne v Bánovciach, tak ma samozrejme zaujímalo ako to vypadá v meste, kde moji predkovia žili. Navyše je otec do Bánoviec tiež zamilovaný. A aby som si spravil predstavu, tak som po rodine i známych získaval nielen fotografie, ale i informácie ako to v Bánovciach bolo „za oných čias“. Napríklad kde chodili chlapčiská na cigarety.
BIN: Kde máte v súčasnosti trvalý pobyt?
Kluvánek: V dedinke na pomedzí Slovenska a Moravy medzi Púchovom a Vsetínom vo Valašskej Senici.
BIN: Kedy sa zjavili Vaši predkovia podľa záznamov v matrikách v našom meste?
Kluvánek: Pretože je naše priezvisko málo obvyklé, hľadá sa to trochu ľahšie. Podľa mojich informácií sú v archívoch Bánovské matriky až od roku 1700, takže zatiaľ najstarší mne známy predok je z roku 1703. Ale údajne podľa neistej povesti sme sa v Bánovciach mohli objaviť dakedy za vlády Mateja Korvína v pätnástom storočí s príchodom bratríkov z Moravy.
BIN: Žije niekto z Vašej rodiny v našom meste?
Kluvánek: Áno, veľká časť našej širšej rodiny žije v Bánov-
ciach. Je to asi štvrtina celosvetovej populácie našej rodiny.
BIN: Zbierate fotografie starých Bánoviec aj  v súčasnosti?
Kluvánek: V súčasnosti sa snažím hlavne popostrčiť práce na rodokmeni. Je to časovo veľmi náročné a preto sa už nevenujem toľko historickým fotografiám.
BIN: Máte do budúcna aj nejaký zámer, ako by sa dali Vaše fotografie použiť?
Kluvánek: Konkrétny zámer nemám, ale mám nápad, že by bolo zaujímavé nejakým spôsobom zhromaždiť fotografie z rôznych zdrojov, odborne ich zatriediť, usporiadať a názorne zverejniť tak, aby i neznalým bolo jasné ako to na konkrétnom dnešnom mieste vypadalo v blízkej i vzdialenej minulosti. Taký virtuálny model Bánoviec prístupný na internete. Ešte som sníval o interaktívnej historickej matrike, kde by boli nielen snímky archívnych matrík, ale i možnosť záznamy prepisovať do textu a umožniť tak postupne automatické dohľadanie historických rodinných väzieb všetkých Bánovčanov. Napríklad ste si istý že Juraj Kluvánek, ktorý sa narodil v roku 1715 nie je i váš predok? Ale to by už chcelo poriadnu podporu z Bánoviec.
BIN: Ak bude na budúci rok výstava historických fotografií, zúčastníte sa?
Kluvánek: Samozrejme a s radosťou. Zaujíma ma to a dúfam, že sa tam dozviem ďalšie zaujímavé historické informácie o Bánovciach.
BIN: Kedy ste boli naposledy v Bánovciach a ako na Vás zapôsobili?
Kluvánek: Bánovce som mal možnosť poriadne pochodiť v roku 2007 (keď pominiem prázdniny u rodiny na Poštovej dnes Hviezdoslavovej ulici, keď som mal asi 2 roky). Potom som bol v Bánovciach ešte párkrát. K Bánovciam mám veľmi blízko a preto sa nemôžem ubrániť istej nostalgii. Ale bez ohľadu na to si myslím, že zbúranie časti historického mesta v sedemdesiatych rokoch bolo zbytočne necitlivé a dodnes zanechalo v srdci mesta jazvy. A ani dnes sa ich nedarí zaplniť architektonicky citlivým spôsobom. Napríklad supermarket v čele historického námestia je naozaj k počudovaniu.
                                   

Stanislav Vavro