SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE 2012

SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE 2012 - 7. KOLO  

Propozície

Usporiadateľ:                     Janka Buchelová Šport – Bicykle v spolupráci z MsKS  Bánovce n.B.

Dátum a miesto:                03.11. 2012 -  Bánovce nad Bebravou - sídlisko SEVER

Riaditeľ pretekov:              Janka Buchelová  tel: 0905 268 569

Tajomník pretekov:            Peter Janáč  tel: 0911 147 174

Autor trate:                          Štefan Buchel 

Rozhodcovia:                      určí KR SZC

Zdravotné zabezp.:            RZP Trenčín

Prihlášky:                          asper@ asper-bike.sk , sport-buchelova@stonline.sk 

Kancelária:                         Msks Bánovce nad Bebravou ul. Janka Matušku ( bývalý Závodný klub TATRA)
                                             od  9,30 hod. do ukončenia pretekov
                                         
Registrácia:                       od 10,30 hod. do 12,00 hod.

Štart:                                   nábor : štart o 12.15hod.  cca 10-15 min, žiaci :  štart o 13.00 hod  20min.   min 2 okruhy, kadeti,kad. ženy + juniorky masters B : štart,
                                           13.30hod.  30min. juniori , masters A , Muži ELITE A+B ,U23:  štart o 14.15hod.  50min.

Depo:                                 zdvojené depo

Dĺžka a povrch trate:             2000m , asfaltový , trávnatý

 Štartovné:                        5 €   - muži ELITE a muži B , U-23 , juniori , masters A,B , ženy , juniorky

                                           2 € - kadeti , kadetky , starší a mladší žiaci , žiačky
                                           0 €  - nábor

   Ceny:                              podľa pravidiel SZC
                                           žiaci                    -   prvé 3 miesta vecné ceny
                                           kadeti                  -   prvé 3 miesta vecné ceny
                                           masters A            -  prvé 3 miesta vecné ceny
                                           masters B            -  prvé 3 miesta vecné ceny
                                           ženy , juniorky    -    15 € - 10 € - 5 €    
                                           juniori                 -     prvé 3 miesta vecné ceny
V spoločnej kategórii Juniori , Muži U 23, Muži Elite A + B, masters    prvých 15 pretekárov finančné ceny
v celkovej sume 355,00 €.

 

Záverečné ustanovenia:
- preteká sa v zmysle pravidiel UCI SZC a tohto rozpisu
- účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady
- organizátor neručí za škody , ktoré pretekári alebo ich sprievod spôsobia alebo, ktoré im budú spôsobené
- organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností
- námietky podľa pravidiel UCI

 

                Janka Buchelová                                                                  Peter Janáč                     
              riaditeľka pretekov                                                               tajomník pretekov