Máme dobrý tím a plán pre naše mesto

Stretnutím kandidátov a kandidátok v Trenčianskom kraji sme "symbolicky" odštartovali 4.10. 2018 v hoteli Magnus v Trenčíne volebnú kampaň aj v našom meste. Počas osobných stretnutí všetci cítime príležitosť zmeniť naše mesto. 

 

Či ako budúci mestskí poslanci, či z pozície v exekutíve alebo ako externí spolupracovníci pri zavádzaní konkrétnych riešení do života. Patríme medzi tých, ktorí si odmietajú zvyknúť na nefunkčné, polovičaté riešenia a vedomé zatváranie očí pred problémami, ktoré trápia našich spoluobčanov.

Prvý rad zľava: Stanislav Vavro, Alena Strempeková, Katarína Macháčkova (primátorka PD), Milan Ďuračka. Druhý rad zľava: Tomáš Valient, Jozef Majba, Roman Pavlov (kandidát na starostu obce Hradište)

Uvedomujem si, že pre dosiahnutie skutočnej zmeny nestačí len kritizovať, ale je potrebné aj prevziať zodpovednosť, prinášať konkrétne návrhy a presadiť ich do praxe. Sme pripravení meniť mesto. Pozitívne vnímame jeho veľký potenciál, aj mnohé nevyužité príležitosti. Našou spoločnou snahou sú lepšie Bánovce vo viacerých 

oblastiach a aby boli schopné naplniť stále vyššie nároky svojich obyvateľov na verejný priestor, od komplexnej rekoštrukcie a priechodnosti chodníkov, ciest až po vzhľad a funkčnosť koloritu mesta a parku. Naše mesto musí konečne začať riešiť aj zmysluplnú parkovaciu politiku. 

Pre kvalitný život v našom meste nestačí len asfaltovať cesty a chodníky, ale je potrebné mať pod kontrolou aj rozvoj mesta. Za rozvoj nepovažujeme nekontrolované rozširovanie mesta, ale predovšetkým zvyšovanie kvality života Bánovčanov. Bánovce majú byť spravované efektívne, transparentne, participatívne a so starostlivosťou 

zodpovedajúcou súčasným štandardom. Pri správe nášho mesta musí byť určujúca odbornosť pred politickými nomináciami a na kľúčové pozície v magistráte a mestskej organizácii musia byť otvorené a transparentné výberové konania. Chceme, aby Bánovce boli mestom otvoreného dialógu a dokázali komunikovať so svojimi obyvateľmi a aktívne ich zapájať do rozvoja mesta.

 

Kandidát na primátora mesta Bánovce nad Bebravou

Ing. Stanislav Vavro

Objednávateľ: Ing. Stanislav Vavro, Malé Chlievany 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ: Ing. Stanislav Vavro, Malé Chlievany 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou