Mesiac knihy v Dolných Ozorovciach

Každý z vás určite vie, že marec sa zvykne označovať aj ako „mesiac knihy.“ Klub dôchodcov Dolné Ozorovce v spolupráci s Mestskou knižnicou Ľudovíta Štúra pri tejto príležitosti zorganizoval stretnutie hneď s dvoma spisovateľkami, ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome v pondelok 17. marca. 

 

 

Toto posedenie bolo zároveň spojené s oslavou Medzinárodného dňa žien. V úvode stretnutia všetkých privítala predsedníčka klubu dôchodcov Mária Maršalová. Pozdravného slova sa ujala aj predsedníčka občianskeho výboru Ing. Mária Peťovská a taktiež viceprimátorka a zároveň poslankyňa VÚC Ing. Mária Hajšová. 

 

 

Stretnutie pokračovalo kultúrnym programom, v ktorom mali hlavné slovo členovia dôchodcovskej speváckej skupiny. Známe ľudové a zľudovelé piesne si s nimi zaspieval nejeden z divákov. Ani tentokrát nechýbalo veľmi chutné občerstvenie a pri príležitosti MDŽ ani obdarovanie príslušníčok „nežnejšieho pohlavia.“ 

 

 

Potom už dostali slovo „hlavné aktérky,“ ktorými boli spisovateľky Mária Pomajbová a Jozefína Hrkotová – Hladká. Išlo v podstate o pásmo, v ktorom sa striedavo prezentovali obe literátky. Mária Pomajbová sa venuje tvorbe prózy a prítomným prerozprávala príbehy zo svojich štyroch vydaných kníh s názvami Ženská duša pod lupou, Láska za sklom, Jarmo vášne a Postavy bez tieňov. Pracovala v Centre poradensko – psychologických služieb a z tohto prostredia berie aj námety pre svoje diela. 

 

 

Poodhalila aj niečo zo svojho súkromia, rodinného života, postoja k životu a problémom v našej spoločnosti. Príbehy spracovala tak, aby hlavné postavy, reálni ľudia, zostali v anonymite, ale čitatelia by sa vedeli stotožniť s nimi a mnohí videli v príbehu sami seba ako v zrkadle. Rozprávanie ilustrovala aj autentickými ukážkami z tvorby. Jozefína Hrkotová – Hladká je zase doma v tvorbe poézie. 

 

 

Skladaniu básní sa venuje už viac ako trinásť rokov a pri je literárnych začiatkoch stál velikán slovenskej novodobej poézie Milan Rúfus. Je autorkou reflexívnej poézie nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. Jej prvá kniha Slová ticha štetcom a perom bola inšpirovaná obrazmi jej sestry Anny Bajzíkovej – Hladkej. Vydala aj dvojjazyčnú zbierku básní Myšlienočka v dlani – Kleine Gedanken für Deine Hand, ktorú do nemčiny prebásnil Herbert Franz Zanolin. Analýza ľudských charakterov je hlavnou témou knihy Žezlo, ktorá bola spracovaná aj do podoby divadelnej hry. 

 

 

Rozprávanie oboch autoriek sa stretlo s veľkým úspechom, o čom svedčil aj záujem návštevníkov o jednotlivé literárne diela, ktoré si mohli zakúpiť v závere stretnutia. Tí, ktorí vydržali až do samotného konca, si mohli ešte zaspievať obľúbené ľudové piesne za sprievodu harmoniky a ozembuchu. Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska Božena Darmová.

 

autor:

Marek Kasala