Mesiac úcty k starším v ZŠ Komenského

Október so svojim prívlastkom mesiaca úcty k tým skôr narodeným si žiaci zo ZŠ Komenského spríjemnili už tradične návštevami:  21. októbra sa slniečko na nás usmievalo svojimi teplými lúčmi, akoby nechcelo odovzdať vládu upršaným jesenným  dňom. A usmievalo sa  i na deti, kráčajúce smerom do mesta so svojou pani učiteľkou....veselé, štebotavé išli pozdraviť  členov Matice  slovenskej z príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 

Úvod patril predsedovi organizácie MS v Bánovciach nad Bebravou p.Ing. Zaťkovi, ktorý privítal prítomných a odozdal slovo pani učiteľke Čikošovej: "Skláňame sa v úcte pred rokmi,ktoré ste naplnili činmi pre blaho nás všetkých.Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu." Po jej záverečných slovách zazneli krásne ľudové piesne  v podaní Laury

 

Vykrojovaní druháci zo ZŠ Komenského

 

Chochulovej. Slovo básnika predniesla Timea Rafayová a nezaostávali ani tí najmenší a svoje básničky venované babičke a dedkovi pridali aj Julka Hodálová, Mirko Hlobeň a Lenka Orlická. Veselý  tanec na ľudovú nôtu zatancovali naši druháci a pridali i veselé detské ľudové piesne. 

Veríme, že sme potešili naše ctené obecenstvo a spríjemnili sme im ich sviatočné pondelkové popoludnie.Veľký potlesk bol pre nás úžasným povzbudením a ocenením našej snahy. 

28.októbra  sme opäť navštívili "naše babičky" v Domove opatrovateľskej služby, ktoré nás už netrpezlivo čakali. Úsmev na ich tvárach vyčarili prvé tóny piesne v podaní Lauriky. No a keď sa roztancovali naši druháci v krojoch na ľudovú nôtu, to už bolo veselo .

Básne v podaní detí ocenili veľkým potleskom. Popoludnie piesní, básní a tancov sa blížilo k záveru a to už naše deti odovzdávali babičkám vlastnoručne vyrobené darčeky - jesenné pozdravy a ihelníčky. S prísľubom skorého stretnutia sme sa rozlúčili....

 

učiteľka ZŠ Komenského

Dagmar Čikošová