Miestny spolok Slovenského červeného kríža školil svojich členov

Každý z nás by mal vedieť správne podať prvú pomoc. Ide o súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok.

 


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou zorganizoval vo štvrtok 6.marca pre svojich členov, ako i pre širšiu verejnosť stretnutie spojené s besedou o poskytovaní prvej pomoci a zdravom životnom štýle. Časť o poskytovaní prvej pomoci mala na starosti zdravotná sestra Mgr. Marta Vetríková. 

 

 

Tá v úvode stretnutia prítomným premietla krátky film o tom, ako by sme sa mali správať počas nehôd a ako im predchádzať. V praktickej časti názorne ukázala poskytovanie prvej pomoci pri bezvedomí, šoku, krvácaní z nosa, popálení, zlomeninách či poraneniach rôzneho druhu. S pomocou figuranta predviedla aj správne uvedenie pacienta do stabilizovanej polohy.

 


Druhá časť stretnutia sa niesla v rámci besedy o liečivých rastlinách a zdravom životnom štýle. Prítomní mali možnosť ochutnať aj pripravené zdravé nátierky či dozvedieť sa viac o účinkoch jednotlivých rastlín a bylín, ktoré možno bežne nájsť vo svojom okolí.

 

autor:

Marek Kasala