Mikroregión Podhorie finančne podporil tradičné akcie

V obci Timoradza sa uplynulý týždeň konalo pracovné stretnutie starostov obcí združených v mikroregióne Podhorie.

 

Bukovinská skala

Ilustrácia: Stanislav Filín

 

 

Mikroregión sa rozprestiera v severnej časti okresu Bánovce nad Bebravou na hornom toku rieky Bebravy. Väčšia časť územia zaberá južnú časť Strážovských vrchov, menšia na juhozápade Podhoria Bánovskú pahorkatiu. Tvorí ho 9 katastrov obcí: Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Čierna Lehota, Trebichava a Dežerice.

 

Zľava: Michal Srnec, Iveta Hanková, Milan Došek

 

„Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo zhodnotenie plánu činnosti nášho združenia za uplynulý rok, jeho ďalšie smerovanie a  prerozdelenie finančných prostriedkov na podporu pripravovaných kultúrno-spoločenských projektov na tento rok,“ povedal predseda mikroregiónu Podhorie Milan Došek. Združenie odsúhlasilo finančné prostriedky na -  Podhorské dni ovocia a medu v Trebichave, 2. ročník Furmanských pretekov v obci Timoradza a  50. výročie existencie Základnej školy v Slatine nad Bebravou.

 

Zľava: Ladislav Chudoba a Pavel Miksa

 

„Hľadáme spoločné záujmy aj v iných oblastiach, či je to zber plastov, alebo oprava výtlkov na cestách,“ dodal Milan Došek. Jednou z prioritných tém rokovania bola aj energetická úspora nových svietidiel na trhu pre verejné osvetlenie. „zaujímavou skutočnosťou je , že splácanie týchto nových svietil sa spláca úsporou, ktorá nastane pri výmene starých svietidiel,“ povedal na základe získaných  vlastných skúsenosti starosta obce Moravské Lieskové Ľubomír Miklánek.

 

Zľava: Dušan Horák, Vincent Belan

 

„Pridanou hodnotou je údržba týchto nových svietidiel, pretože sú praktický bezúdržbové,“ dodal Ľubomír Miklánek.  

Externá redaktorka regionálneho online spravodajstva pre región Bánovecko Monika Geletová informovala prítomných starostov a starostky o vydaní kalendára akcií z nášho regiónu na rok 2013

 

Zľava: Monika Geletová, Iveta Šebeňová

 

v elektronickej podobe a v rámci projektu „komunikujúci okres“  ich požiadala o spoluprácu pri zabezpečovaní spravodajstva z mikroregiónu Podhorie.

 

Stanislav Vavro

0911 704 306

nasebanovce@gmail.com