Mikroregión Suchodolie sa pripravuje na viaceré podujatia

Pripravované akcie Nočná súťaž hasičov v Šišove, 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Borčany, pripravované oslavy Dňa Suchodolia, príprava snemu združenia Suchodolie  a oprava výtlkmi zničených ciest boli hlavnou témou rokovania starostov obcí v Zlatníkoch.

Mikroregión Suchodolie tvorí 9 obcí: Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste, Libichava, Šišov, Borčany, Chudá Lehota a Livinské Opatovce.

 

starostovia obcí

 

Jeho najväčším bohatstvom je prekrásna príroda s rozmanitou faunou a flórou. Návštevníkov vábi prostredie pohoria Považský Inovec, cyklotrasy a chodníky vhodné na rekreačnú turistiku. Príťažlivá príroda poskytuje návštevníkom široké možnosti rybolovu a športového vyžitia, je dobrým poľovným a hubárskym revírom.

 

 

Kultúrno-spoločenská akcia „Deň Suchodolia“, ktorá sa uskutoční v obci Malé Hoste,  tradičný medzinárodný futbalový turnaj v Zlatníkoch, súťaž v prednese poézie a prózy  s názvom „Návraty Vojtecha Bucku“ si našli odsúhlasením prítomných starostov svoje termíny realizácie v kalendári kultúrno-spoločenských akcií tohto regiónu. „Prihláste súťažné družstvá na Deň Suchodolia a prineste si materiál na perky,“  prízvukoval starosta obce Malé Hoste Teodor Rusnák.

 

Kulháň

 

Starosta obce Borčany Jozef Ašverus podal informácie o termíne a stave príprav na oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Borčany. „ Počas osláv prebehne aj slávnostný akt krstenia pripravovanej knihy, ktorá bude v priebehu mesiaca jún odovzdaná do tlače,“ povedal Jozef Ašverus.

 

Kulháň rybolov

 

Starostovia obcí uvažujú aj o obnove tradície v minulosti organizovaných suchodolských zájazdov, ktoré sa tešili veľkej obľube občanov žijúcich v tomto regióne. „Bolo by dobre po piatich rokoch obnoviť túto tradíciu,“ povedal na záver rokovania predseda združenia Milan Gešnábel. 


Stanislav  Vavro

nasebanovce@gmail.com

0911 704 306

 

Monika Geletová

mgeletova@gmail.com

0917 530 370