Mládežnícky seminár o aktivitách kresťansko demokratickej mládeži Slovenska

Dňa  29.11. - 1.12. 2013  sa v Nitre v Hoteli Capital konal plánovací seminár KDMS (Kresťansko demokratickej mládeže Slovenska).
Stretnutie sa konalo za účasti predsedu KDMS Mareka Degra, podpredsedu Martina Truchlíka, generálneho tajomníka  Radovana Gondzura, členky predsedníctva KDMS  Moniky Starekovej a ďalších.

 

 

Cieľom stretnutia bolo teamové hľadanie  inovácii a rozvoja aktivít KDMS, zamerané na mládež, ale i spoločnosť.

Prvým bodom stretnutia bolo zhodnotenie akcií  a aktivít KDMS v roku 2013 a  hľadanie ich slabých stránok s cieľom rozvoja a hľadania inovácii.

Ako ďalší bod bol návrh tém  a akcií budúceho roka, menovanie zodpovedných teamov, stanovenie štruktúr podujatí a pod.

 

Preberala sa  aj otázka zapájania okresných a krajských klubov do regionálnych a celoslovenských aktivít KDMS.  Jedna zo základných téz bolo poskytnutie  priestoru  mladému človeku  k sebarealizácii  pomocou edukačných seminárov a prednášok.
Ďalšou tézou bolo angažovanie mladého človeka v spoločenskom živote a spôsob jeho rozvoja pomocou stáži či už v NR SR alebo  Európskom parlamente a mnohých iných.

 

 

K hlavným témam stretnutia bezpochyby patril aj rozvoj mladého človeka skrz zahraničných organizácii, ktorých členom je aj KDMS a možnosť vycestovania mladých ľudí do zahraničia s cieľom zdokonaľovania  ich jazykových znalosti a zveľaďovania interpersonálnych vzťahov.


Predsedníctvo  nezabudlo spomenúť  a pochváliť činnosť novo založených klubov v Bánovciach nad Bebravou  a Trenčíne, pričom ocenilo  ich angažovanosť v práci  s mládežou.


K posledného bodu sa viazala otázka rozšírenia členskej základne a toho, čo by KDMS mala ponúknuť svojim členom okrem hlavných aktivít spomenutých na plánovacom seminári .

 

 


Ukončenie akcie bolo zamerané  na pripomenutie si motta a hodnôt organizácie a to: „Ľudia, Hodnoty, Tradícia“.

Osobne sa mi veľmi páči, že existuje organizácia, ktorá umožňuje rast vzdelania, rozvoj mládeže a ich potenciálu. Možno aj to bol dôvod, prečo som sa stal členom KDMS.


autori:

Ing. Lukáš Domin

 

Diana Jakubíková


 

Dobrý deň,
šanca byť u niečoho prelomového a lukratívneho na úplnom začiatku sa neponúka každý deň. Nenechajte si ujsť hodnotné informácie. Toto je príležitosť získať nezávislý príjem, ktorá sa ponúka raz za generáciu.
Získajte informačný náskok a pozrite sa na video medzi prvými v ČR a SK.
www.revolucnimarketing.cz/4401

Prečo práve tieto informácie sú tie pravé a čo za nimi stojí:

Autorom programu Revolučný marketing je Jiří Černota:

 

Jiří Černota


18 rokov podnikateľských skúseností
Bol  spoluzakladateľom, úspešne riadil a následne predal firmu Satjam s obratom cca. 400 mil. Sk
Dlhodobo sa venuje osobnému rozvoju, líderstvu, princípom úspechu a koučovaniu.
Užite si video, je tu:
www.revolucnimarketing.cz/4401