Mojim jediným cieľom je úspech mesta

Vážení spoluobčania,


volám sa Milan Ďuračka a v blížiacich sa komunálnych voľbách sa uchádzam o post poslanca mestského zastupiteľstva v našom meste Bánovce nad Bebravou. Kandidujem do volebného obvodu č. 2 východ. Som rodený Bánovčan a vyrastal som na ulici Andreja Hlinku. Navštevoval som prvú a  štvrtú základnú školu.  Už v tomto období  som si  pri  turistike a reprezentovaní mesta v  športových aktivitách vytvoril k Bánovciam a blízkemu okoliu veľmi silný vzťah. V Partizánskom som absolvoval Strednú priemyselnú školu, kde som sa postupne oboznamoval s konštruovaním a modelovaním obuvi a jej výrobou.

 

Získané vedomosti a zručnosti som neskôr zúročil pri vybudovaní prvej pobočky dánskej spoločnosti na výrobu obuvi na Slovensku. Vysokú školu som ukončil inžinierskym titulom na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Pracujem od svojich osemnástich rokov a počas tohto obdobia som získaval skúsenosti  na rôznych pozíciách. Od robotníka vo výrobe, majstra, vedúceho výroby až po riaditeľa a konateľa spoločnosti. V súčasnosti pôsobím ako krízový manažér. Zabezpečujem služby pre automobilový priemysel, a to konkrétne v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to nielen 

 

na Slovensku. Mám bohaté skúsenosti s rôznymi  projektami v Česku, Nemecku, Rakúsku, Rumunsku a Maroku. Rozhodol som sa kandidovať z jednoduchého dôvodu. Nechcem sa už ďalej iba ako divák pozerať na pasivitu, nezáujem či argumenty typu „ako sa to nedá“ zo strany kompetentných nášho mesta. Zo všetkých strán počúvame, ako sú občania nespokojní s nefungovaním mestských inštitúcii, ako mesto stagnuje a nerozvíja sa, ako málo sa toho robí pre nás, ktorí v tomto meste žijeme. Teraz sa však chcem pustiť do „akcie“ a svojou prácou a skúsenosťami krok po kroku prispieť k prosperite nášho mesta. Je dôležité veriť v zmenu k lepšiemu a hlavne pretaviť potrebné zmeny do reality.

 


Ponúkam vám moje bohaté manažérske skúsenosti v súkromnom sektore. Nemám za sebou žiadnych oligarchov ani finančné skupiny. Želám si, aby naše Bánovce boli moderným mestom s nulovou  korupciou a s trendom zvyšujúcej sa životnej úrovne nás - obyvateľov. Je potrebné, aby konečne v mestských inštitúciách dominovala odbornosť, zodpovednosť a slušnosť k občanom. Chcem sa podieľať na zveľaďovaní a budovaní oddychových zón, ako sú detské ihriská či športoviská pre mládež ale aj dospelých, ktoré prispejú k dosiahnutiu štandardov moderného mesta. So skupinou odhodlaných ľudí, pracujeme aj na akčnom pláne na obnovu mestského parku tak, aby v ňom radi  trávili chvíle občania všetkých vekových kategórii. 


Poďme do toho SPOLU!