Na štedrovečernom stole nikdy nechýbali oblátky s medom

Na štedrovečernom stole nikdy nechýbali oblátky s medom

Medzi významné práce konané v adventnom období patrilo pečenie oblátok, ktoré tvorili, a dodnes tvoria neodmysliteľnú súčasť Štedrého večera. Pri pečení oblátok zvyčajne pomáhali aj staršie školopovinné deti.

Na Štedrý deň sa už od včasného rána celá domácnosť pripravovala na vianočné sviatky. Ženy piekli chlieb a koláče, varili vianočné pokrmy, ktoré nesmeli chýbať na štedrovečernom stole. Muži sa venovali prácam okolo gazdovstva, hotovili drevo na kúrenie a krmivo pre dobytok, a to všetko v takom množstve, aby  vystačilo na celé sviatočné dni. K povinnostiam hlavy rodiny v tento deň patrilo aj zadováženie via-
nočného stromčeka, jedličky alebo smreka, ktorý išli odťať do blízkej hory. K tradičným ozdobám stromčeka v minulosti patrili jabĺčka, orechy, kockový cukor zabalený do pozlátka, perníčky, slamené ozdoby a papierové reťaze.

Slávnostná úprava stola
V Žitnej Radiši robili v rodinách výzdobu z ražnej slamy, z ktorej sa uplietla retiazka, na krátko nasekanú, ostrihanú slamu si navliekli biele papierové mašličky. Ako ozdoby sa vešali aj šišky a vetvička imela, lebo verili, že prinesie šťastie. Nevšednosť vianočných sviatkov zdôrazňovala okrem iného aj slávnostná úprava stola. Stôl sa prikryl vianočným obrusom, pod ktorý bolo zvykom položiť do rohov kovové peniaze, aby v dome nechýbali, a po troche z každého druhu obilia a strukovín, aby bola dobrá úroda. Na zabezpečenie súdržnosti rodiny a jej pevného zdravia sa okolo nôh stola obkrútila železná reťaz.
Tradičný štedrovečerný lístok sa zvyčajne skladal z hríbovej omáčky alebo hrachovej poliev-
ky, makových pupáčkov. Na štedrovečernom stole nikdy nechýbali oblátky s medom. Ako pôstne jedlo sa v niektorých rodinách podávali aj ryby. Počas štedrovečernej hostiny sa robili rôzne úkony vešteckého charakteru.

Sviatočná omša
Pod stromčekom boli skromné darčeky od ježiška, napríklad drevený koník, píšťalka, bábika z handier, drevená cievka, jednoduché pletené oblečenie a ponožky, krpce zo súkna a sušené ovocie. Vyvrcholením Štedrého dňa bola sviatočná omša - utiereň. U evanjelikov sa vianočná pobožnosť konala podvečer pred slávnostnou večerou. Katolícke rodiny chodili na polnočnú-utiereň.
                             

Stanislav Vavro