Na Vansovej Lomničke sa prezentovali tri recitátorky

Spisovateľka Terézia Vansová celkom iste patrí v rámci histórie slovenskej literárnej tvorby k najvýznamnejším predstaviteľkám druhej polovice devätnásteho storočia. Ide o autorku viacerých prozaických diel, okrem iných aj známeho románu Sirota Podhradských. Jej činnosť bola spätá predovšetkým so životom žien, bola zakladateľkou ženského časopisu Dennica a funkcionárkou ženského spolku Živena. 

 

 

Počiatky jej literárnej tvorby siahajú do obdobia jej života v obci Lomnička pri Starej Ľubovni. Práve od toho je odvodený aj názov známej recitátorskej prehliadky žien Vansovej Lomnička. Okresná organizácia Únie žien Slovenska a Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou toto podujatie taktiež každoročne organizujú, a to na okresnej úrovni. 

 

 

Tento rok sa konalo vo štvrtok 13.marca. V úvode stretnutia všetkých prítomných privítala predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska Božena Darmová a po nej vedúca knižnice Helena Klobučníková, ako aj primátor Marián Chovanec. Stretnutia sa zúčastnili aj viaceré zástupkyne základných organizácií Únie žien Slovenska a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. 

 

 

Ešte pred samotnou súťažou odznela známa pieseň vyjadrujúca lásku k rodisku a k vlasti s názvom Slovenská rodná dedina v podaní speváckej skupiny Klubu dôchodcov Dolné Ozorovce. Samotná súťaž prebieha v troch kategóriách: 20 – 25 rokov, 25 – 40 rokov a nad 40 rokov. Recitátorky si môžu vybrať ľubovoľné básnické alebo prozaické dielo(text v rozsahu 3 – 6 minút) a naučiť sa ho spamäti prednášať. 

 

 

Za náš okres sa tento rok zúčastnili tri recitátorky. Jedna z nich, Daniela Janušková, súťažila v druhej, ďalšie dve, Mgr. Eva Vicelová a Oľga Janechová, zase v tretej kategórii. Súťaž v prvej kategórii teda neprebehla. Každá zo súťažiacich si okrem postupu do krajského kola odniesla so sebou aj drobnú odmenu. 

 

 

Potom so svojím pásmom piesní a hovoreného slova s tematikou lásky k ženám opäť vystúpili členovia speváckej skupiny Klubu dôchodcov Dolné Ozorovce. Tentokrát v ich podaní zazneli predovšetkým známe ľudové piesne zo Slovenska či Moravy. V závere programu bola každá zo žien obdarovaná kvietkom a pre všetkých bolo pripravené aj veľmi chutné občerstvenie. Počas neformálnej časti stretnutia si prítomní za sprievodu harmoniky zaspievali viaceré obľúbené ľudové piesne.

 

Terézia Vansová


spisovateľka, redaktorka, predstaviteľka ženského hnutia, zberateľka

* 18.04.1857 Zvolenská Slatina
† 10.10.1942 Banská Bystrica

 

Motto:

Ťažko je učiť sa na vlastnej škode, a preto: učte sa zo skúseností starších.

 

autor:

Marek Kasala