Nadšení dobrovoľníci a „Stromáci“ vyčistili v Čiernej Lehote breh potoka

Nádejný  mikroprojekt  „ K prameňom starej  Bebravy“  motivoval členov klubu SOVA  environmentálnej organizácie Strom života, dobrovoľníkov a žiakov ZŠ Slatina nad Bebravou pod vedením šiestich pedagógov na brigádu s cieľom vyčistenia skládky odpadu do obce Čierna Lehota.

obec Čierna Lehota


Rozvešané plagátiky na stĺpoch elektrického vedenia s nápisom „Deň Zeme“  tvorili smerovníky až k hornému  koncu  obce.  Vo dvore „ občerstvovačky“ u chalupára Paľa Ďuriša čakali 20.4. 2013 organizátori brigády na  dobrovoľníkov s teplým čajom a  rannou  „chalupárskou kávou“. „Táto dnešná brigáda je pilotnou akciou našej vízie vybudovať náučný chodník,  povedal vo svojom uvítacom príhovore koordinátor združenia Vladimír Dobiaš. Každý, kto mal ruky a nohy sa pustil po vyfasovaní pracovných rukavíc  do čistenia okolia horského  potôčika na konci dediny  v turisticky známej oblasti, ktorou vedie turistická trasa na Homôlku.

 

Mladí hrdinovia zo ZŠ Slatina nad Bebravou so "Stromákmi"

 

Do obedňajšej prestávky  narástli na upätí kopca kopy drevených konárov, plastov, železa, pneumatík a skla.  Ruku k dielu pridal aj starosta obce Dušan Horák, ktorý  okrem zabezpečenia odvozu odpadu pomáhal  nakladať plné vrecia vyseparovaného odpadu na traktorovú vlečku. V poobedných hodinách  bolo kopcom naložených 800l skla, viac ako 2 tony komunálneho odpadu a 100 kg železného šrotu. Odmenou pre najmladších dobrovoľných „regionálnych hrdinov“  bola opekačka  špekačiek a poďakovanie organizátorov u srdečného chalupára Paľa Ďuriša s partiou milovníkov prírody. „V týchto miestach plánujem v spolupráci s viacerými podporovateľmi postaviť  posedenie pre turistov“, ukazoval prstom na blízku turistickú lokalitu neďaleko potoka nadšený chalupár. Vyčistením časti brehu potoka  prispeli  „ Stromáci a dobrovoľníci“  nielen k ochrane vodných tokov, ale aj skrášleniu obce a zároveň  podporili aj  environmentálne povedomie žiakov.

 

Stanislav Vavro 

nasebanovce@gmail.com

0911 704 306

     
 

Fotogaléria: Nadšení dobrovoľníci a „Stromáci“ vyčistili v Čiernej Lehote breh potoka

Táto fotogaléria je prázdna.

mapa - okres Bánovce nad Bebravou

Táto fotogaléria je prázdna.